„Am o mare responsabilitate”


buican_cristi3• spune deputatul vâlcean Buican după ce a fost ales secretar al Camerei Deputaților

În data de 3 septembrie a început noua sesiune ordinară a Camerei Deputaților, ultima sesiune parlamen­tară din mandatul deputaților aleși în anul 2008. Așa cum era de așteptat în urma anunțului din cadrul ultimei șe­dințe a Biroului Politic Central al Parti­dului Național Liberal, deputatul vâl­cean Cristian Buican a fost nomi­na­lizat de către grupul parlamentar al Partidului Național Liberal pentru a ocupa funcție de secretar al Camerei De­putaților și a fost votat de către ple­nul acestui for pentru a ocupa aceas­tă importantă demnitate. Alegerea lui Buican în funcția de secretar al Ca­merei Deputaților reprezintă o recu­noaș­tere a meritelor și a activității sale în calitatea de deputat atât din par­tea colegilor din cadrul PNL, cât mai ales a tuturor colegilor deputați, indiferent de partidul din care fac parte. Funcția de secretar reprezintă o funcție de conducere în cadrul Bi­roului Permanent al Camerei Depu­taților, forul cel mai important în orga­nizarea și funcționarea acesteia.

Președintele liberalilor vâlceni, Cris­tian Buican, consideră că ale­ge­rea sa în funcția de secretar al Camerei Deputaților este o onoare și o mare responsabilitate și le garan­tează vâlcenilor că va face tot ceea ce îi stă în putință să îi reprezinte cu cinste și demnitate. Buican consideră că mandatul său și al colegilor din cadrul Biroului Permanent al Camerei Deputaților ar trebui să se axeze pe susținerea în cadrul Camerei Deputa­ților a inițiativelor și proiectelor guver­nului Uniunii Social Liberale, în spe­cial a proiectului de lege al bugetului de stat pe anul 2013. Mai mult decât atât, la nivel personal, Cristian Buican își dorește o mai mare transparență a deciziilor conducerii Camerei Deputa­ților și o mai bună comunicare cu cetățenii, în vederea creșterii gradului de încredere a românilor în instituția Parlamentului în general și a Camerei Deputaților în special. „Mă simt ono­rat de această nominalizare și vă măr­turisesc că alegerea mea în func­ția de secretar al Camerei Depu­ta­ților reprezintă și o mare responsa­bilitate. Îmi doresc ca din această calitate să am posibilitatea de a îmbunătăți imaginea Parlamentului și în special a Camerei Deputaților, deoarece se știe că această instituție nu beneficiază de o imagine prea bună, în totală contradicție cu rolul acesteia în statul de drept”, a declarat Cristian Buican.