Administrația locală, în vizorul ALFA


Printr-un comunicat de presă, Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA” atrage atenţia asupra situaţiei disperate a salariaţilor din cadrul administraţiei publice locale. Veniturile menţinute la un nivel extrem de mic, sub nivelul de subzistenţă, neaplicarea de către diversele guverne de 4 ani a legii de salarizare unitară, blocarea acordării tichetelor de masă, ca şi condiţiile precare de lucru vor determina plecarea din sistem a multor salariaţi, supraaglomerarea şi demotivarea celor rămaşi.
Datorită neactualizării valorii de referinţă pentru salarizarea din sistemul public (legea 284/2010), pe care Guvernul a păstrat-o şi pentru 2015 la nivelul salariului minim de la data intrării în vigoare a legii, respectiv 600 lei, clasele de salarizare de la 1 la 20 s-au eliminat, aplatizând toate salariile încadrate între coeficient 1.00 şi 1.60. Legea salarizării unitare, care avea ca scop o echilibrare a funcţiilor din sistemul public pe criterii clare şi unitare, motivarea reală a personalului şi o eliminare a inechităţilor devine, prin aplicarea deficitară, o sursă proprie de profundă inechitate. Astfel, spre exemplu, într-o primărie, un începător angajat consilier cu studii superioare este încadrat la fel cu un angajat necalificat, la fel cu un consilier cu experienţă, cu un salariu net de 700 – 800 lei. Aceşti angajaţi sunt obligaţi să completeze declaraţii de avere, de interese, să parcurgă testări, examene de promovare, să fie amabili cu cetăţenii şi să rezolve prompt, eficient şi cu zâmbetul pe buze orice solicitare din partea aces­to­ra, toate acestea în timp ce cu salariul pe care-l primesc nu se descurcă să acopere nici măcar cheltuielile de bază de la o lună la alta. în plus, datorită blocării prin lege a oricărui tip de achiziţii pentru instituţiile din admi­nis­­traţia publică, condiţiile de muncă se degradează de la un an la altul, uneori lipsind chiar dotări de bază precum scaune sau rafturi pentru depozitarea arhivelor, fără a mai menţiona aparatura electronică depăşită sau inexistentă. Cu salariaţi demotivaţi, care nu-şi pot asigura minimul necesar de trai, nu se va putea realiza nicicând o administraţie eficientă, componentă vitală pentru o societate dezvoltată şi pentru o economie funcţională. Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA” solicită Guvernului într-o primă etapă modificarea de urgenţă a O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, în sensul deblocării acordării tichetelor de masă pentru salariaţii din administraţia publică, în măsura în care aceste instituţii realizează şi sunt finanţate parţial şi din venituri proprii. Această măsură are un impact financiar minim asupra bugetului de stat, în schimb efectul asupra salariaţilor din cadrul administraţiei publice locale ar fi unul semnificativ. Din aceste considerente, Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) – afiliată la CNS „Cartel ALFA” – a demarat procedura pentru strângerea de semnături în vederea organizării protestelor sindicale, acţiune sprijinită şi susţinută de către confederaţia noastră.