Activitate intensă la Apavil S.A. „Centru Vest”


APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 12-18 aprilie 2021 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.
AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branșamente PEHD Dn 25: comuna Pietrari – satele Pietrari și Pietrarii de Sus, comuna Păușești – satul Șerbănești, comuna Bunești – satele Brozbești, Bunești, Teiușu și Râpănești, comuna Tomșani – satul Chiceni și orașul Băile Govora – strada Eroilor; conductă PEHD Dn 32: comuna Tomșani – satul Foleștii de Sus; conductă OL 50: orașul Băbeni – strada Tătărani; conductă PEHD Dn 63: comuna Păușești – satul Buzdugan; conductă PEHD Dn 110: comuna Galicea – satul Cocoru, comuna Tomșani – satul Foleștii de Sus; conductă PEHD Dn 140: orașul Băbeni – strada Uzinei. De asemenea, s-a intervenit la avarii în comuna Șirineasa – satele Aricioaica și Șirineasa, comuna Nicolae Bălcescu – satul Rotărești și comuna Galicea – satele Cocoru și Teiu.
La aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la starea inițială a terenului.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate mai multe lucrări punctuale:
• s-a repoziționat branșament în orașul Băile Govora – strada Tudor Vladimirescu;
• s-au deblocat plutitorii aferenți Stației de pompare ape uzate din comuna Tomșani – satul Chiceni și s-a curățat pompa de nămol;
• s-a curățat transportorul elicoidal aferent Stației de epurare ape uzate Valea Bălcească din comuna Nicolae Bălcescu;
• s-a curățat cămin de canalizare menajeră în orașul Horezu – strada 1 Decembrie;
• s-a înlocuit furtunul din instalația de clorinare aferentă Stației de captare, tratare, pompare și distrubuție apă Șirineasa;
• s-au curățat coșurile aferente Stațiilor de pompare ape uzate 1-9 din comuna Cernișoara – satele Armășești, Groși și Modoia;
• s-a desfundat rețeaua de canalizare menajeră din comuna Nicolae Bălcescu – satul Pleșoiu;
• s-a igienizat perimetrul puțurilor de captare apă din comuna Frâncești;
• s-a montat ramă capac cămin de canalizare în orașul Băile Govora – strada Zorileanu;
• s-a igienizat perimetrul Stației de pompare ape uzate Titireci din comuna Bunești;
• s-au continuat lucrările de înlocuire rețea de apă potabilă și branșamente din orașul Băbeni – strada Petrolului;
• s-a asigurat asistență tehnică pentru realizarea de branșamente în comuna Bunești – satul Firești, comuna Galicea – satul Teiu, comuna Cernișoara – satul Cernișoara și orașul Horezu – strada I. Ghe. Duca și satul Râmești;
• s-a asigurat asistență tehnică pentru realizarea de racorduri de canalizare în comuna Bunești – satul Firești și comuna Cernișoara – satul Cernișoara;
• s-au supravegheat sistemele dozatoare hipoclorit și instalațiile de durizare și deferizare aferente Stației de apă din comuna Frâncești;
• au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești, Pietrari, Frâncești;
• s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de epurare ape uzate și căminele stațiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localitățile Băbeni, Tomșani, Cernișoara, Șirineasa și Nicolae Bălcescu;
• s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de captare, tratare, pompare și distribuție apă potabilă, a stațiilor de retratare apă potabilă, a stațiilor de repompare apă potabilă, a stațiilor de epurare ape uzate, a rezervoarelor de înmagazinare apă potabilă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Băbeni;
• s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Bunești, Frâncești și Păușești-Otăsău;
• a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.
APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă, au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.
Sursă foto: Arhivă
Compartimentul comunicare și mass-media al societății Apavil S.A.