Acțiuni pentru decolmatare pe cursurile de apă din județ, marca ABA Olt


Pentru diminuarea riscului la viituri și punerii în siguranță a obiec­tivelor (poduri, podețe, drumuri, linii electrice etc) și gospodăriilor popu­lației riverane cursurilor de apă, Administraţia Bazinală de Apă Olt, prin Sistemul de Gospodărire a Ape­lor Vâlcea, acționează, în pre­zent, cu trei buldozere și trei exca­va­toare. Intervenția acestor utilaje este necesară pentru reabilitarea zo­nelor critice apărute din cauza fe­nomenelor hidrometeorologice peri­cu­loase produse în perioada 7-11 mai.
Problemele au apărut pe urmă­toarele cursuri de apă: pârâul Bis­trița la Frâncești – zona pod pri­mă­rie, pârâul Stăneasca la Stoilești – satul Izvorul Rece și pârâul Topolog la Nicolae Bălcescu. Lucrările sunt estimate la un volum de 37.500 m.c., terasamente cuantificate la va­loarea de 72.500 lei. În infor­ma­rea transmisă de departamentul de comunicare din cadrul ABA Olt Vâlcea, se arată că lucrările de decolmatare a râului Bistrița pentru punerea în siguranță a drumului de acces spre satul Viișoara, implicit a podului din zona Viișoara și a bornei LEA 400 kv din comuna Frâncești, au fost finalizate.
„Prin programul propriu de gos­po­dărire a apelor aferent anului 2017, SGA Vâlcea va desfășura astfel de acțiuni în zonele unde există riscul blocării cursurilor de apă”, a precizat ing. Liviu Alexandru Pietriși (foto), director ABA Olt.