A apărut Ghidul pentru încurajarea activităţilor turistice prin PNDR


APDRP a publicat, spre consultare, Ghidul Solicitantului pentru Măsura 313 „Încurajarea activităţilor turistice” din cadrul PNDR. Conform calendarului orientativ, apelul de proiecte pentru această linie de finanţare ar urma să se deruleze în perioada 17 aprilie – 16 mai 2012.

Una dintre noutăţile aduse de Ghidul publicat este creşterea intensităţii ajutorului financiar nerambursabil pentru investiţiile în agroturism şi în activităţile recreaţionale, după cum urmează: până la 85% din totalul cheltuielilor eligibile şi maxim 100.000 euro/proiect pentru agroturism; până la 85% din totalul cheltuielilor eligibile şi maxim 200.000 euro euro/proiect pentru investiţii în activităţi recreaţionale.

Pentru celelalte investiţii generatoare de profit în turismul rural, intensitatea maxima a ajutorului nerambursabil acordat a rămas 50%. Obiectivul general este dezvoltarea activităţilor turistice în zonele rurale care să contribuie la creşterea numărului de locuri de muncă şi a veniturilor alternative, precum şi la creşterea atractivităţii spaţiului rural. În ceea ce privesc obiectivele specifice ale Măsurii 313, acestea se referă la: crearea şi menţinerea locurilor de muncă prin activităţi de turism; creşterea valorii adăugate în activităţi de turism; crearea, îmbunătăţirea şi diversificarea infrastructurii şi serviciilor turistice; creşterea numărului de turişti şi a duratei vizitelor.

Totodată, APDRP a publicat, spre consultare,şi Ghidul Solicitantului pentru Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” din cadrul PNDR. Conform calendarului orientativ, apelul de proiecte pentru această linie de finanţare ar urma să se deruleze în perioada 17 aprilie – 31 mai 2012.