92 de ani de la nașterea „profesorului de folclor” MARIN BRÎNARU


Marin Brînaru s-a născut la 13 martie 1929, la Drăgășani. Cele trei ipostaze de activitate – profesor, dirijor de cor și folclorist – se regăsesc pe unda comună a sufletului său generos, a nețărmuritei sale iubiri de neam și de țară. În calitate de profesor a educat generații de elevi, insuflându-le dragostea pentru tradițiile și folclorul românesc, cu bagheta de dirijor a câștigat numeroase premii atât în țară cât și în străinătate cu corul Casei de Cultură din Drăgășani, ca folclorist s-a remarcat scriind cărți despre mari interpreți ai cântecului popular românesc precum Maria Lătărețu, Ion Dolănescu, Maria Ciobanu sau culegând vechi cântece populare pe care le-a publicat în mai multe culegeri de cântece.
După absolvirea seminarului vâlcean, în 1947, a urmat facultatea de Teologie şi Consevatorul, după care a intrat, temporar în învăţământul preuniversitar de stat. În 1954 este numit profesor de muzică psaltică şi liniară la Şcoala de Cântăreţi Bisericeşti şi Seminarul Teologic din Mofleni-Craiova. În 1956, se transferă ca profesor de muzică la Liceul Teoretic din Drăgăşani, unde a lucrat până la data pensionării. Aici a construit casă, a crescut pe Carmen şi Emil, cele două odrasle, alături de Marieta, soţia care era învăţătoare. Paralel cu munca de la catedră, a fost delegat să efectueze inspecţii de specialitate, în toată regiunea Argeş, după ce obţinuse gradul I în învăţământ. A fost onorat şi cu medalia „Profesor Emerit”, iar în anul 2005 a fost desenat „Cetăţean de onoare” al municipiului Drăgăşani. O altă latură a activităţii sale profesionale a fost aceea de folclorist. Astfel, a întreprins o susţinută activitate de culegere a cântecelor şi textelor literare folclorice împreună cu prof. Ion Nijloveanu de la Slatina, apoi singur, după care le-a transpus în mai multe volume, care au fost tipărite sub egida forurilor culturale din judeţ sau regiune. Primele două volume de culegeri personale de folclor muzical tipărite de Casa Creaţiei populare Vâlcea au apărut sub titlurile: „Sunt vâlceancă de pe Olt” (cu cântece interpretate de Maria Ciobanu) şi „De mic mi-a plăcut să cânt”, cântece interpretate de Ion Dolănescu. Au urmat şi alte culegeri, precum „Frumos curgi Argeş la vale”; „Oltean mândru şi voinic” „Cântece de pe Olt” în două volume.