30 din 150 de preșcolari, evaluați psihosomatic


• examenul are loc în nouă centre județene

• ultima zi de evaluare: 19 aprilie

Din data de 2 și până pe 19 aprilie, conform Calendarului înscrierii în clasa pregătitoare și în clasa I, pentru anul școlar 2013 – 2014, are loc evaluarea preșcolarilor în cele nouă centre de eva­luare psihosomatică. Cele nouă centre sunt: Centrul Județean de Asistență Psiho­pedagogică Vâlcea, Școala Gim­na­zială „Șerban Vodă Cantacuzino” – Călimănești, Școala Gimnazială „Nico­lae Bălcescu” – Drăgășani, Liceul „Pre­da Buzescu” – Berbești, Liceul „C-tin Brâncoveanu” – Horezu, Liceul „George Țărnea” – Băbeni, Liceul Tehnologic „Petrache Poenaru” – Bălcești, Liceul Teoretic Brezoi și Liceul Tehnologic „Justinian Marina” – Băile Olănești. În vederea realizării evaluării psihosoma­tice a copiilor, părinții/tutorii legali se pot programa telefonic la centrul de evaluare pentru care optează, în inter­valul orar 9.00-17.00, unde vor prezenta o adeverință de la medicul de fami­lie/pediatru care atestă faptul că preșco­larul este “clinic sănătos/apt pentru a merge la școală’’. Rezultatul evaluării dezvoltării psihosomatice va fi comu­nicat în scris, pe loc, și nu poate fi contestat.

Conform programării făcute, în prima zi de înscriere au fost evaluați 30 din cei 150 de preșcolari înscriși și toți au primit recomandare pentru clasa pregătitoare. Menționăm că, de evalua­rea psihosomatică beneficiază copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 sep­tembrie – 31 decembrie 2013.