Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

3 august 2021

Votul Senatului: Primarii scapă de povara legalității în actele oficiale?


• Plenul Senatului a adoptat, pe 15 mai, propunerea legislativă pentru modificarea Legii 215/2001 a administraţiei publice locale, prin care se stabileşte că primarii, viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii de consilii judeţene dau o semnătură de autenticitate pe actele pe care le emit, iar personalul de specialitate – o semnătură de legalitate

„A semna ca primarul” expresia deja bine împămân­tenită în vocabularul popular riscă să ajungă o raritate după ce o propunere legislativă vrea ca autograful edililor să dea numai autenticitate a documen­tului emis, şi nu o semnătură de legalitate sau de specialitate în ceea ce priveşte urbanismul şi alte domenii în care este emis un act administrativ într-o adminis­traţie publică locală. Prin amen­damentele adoptate în Comisia de administraţie şi Comisia juridică a Senatului s-a clarificat şi situaţia în care cei din aparatul de specialitate al unităţii admi­nistrativ-teritoriale refuză să semneze un act administrativ, aceştia justificând în scris într-un registru special decizia lor.
Potrivit raportului adoptat de Comisiile de resort ale Senatu­lui, însuşit de plenul Senatului, “aprecierea necesităţii şi opor­tu­nităţii adoptării şi emiterii actelor normative aparţine exclusiv organelor deliberative, respectiv executive şi nu pot face obiectul controlului altor instituţii”. “Întoc­mirea rapoartelor prevăzute de lege, contrasemnarea sau aviza­rea pentru legalitate şi semnarea notelor de fundamentare anga­jea­ză răspunderea administra­tivă, civilă sau penală, după caz a semnatarilor, în cazul încălcării legii, în raport cu atribuţiile spe­cifice”, se mai arată în propu­ne­rea legislativă amendată şi adop­tată de Senat, în calitate de cameră decizională, cu 97 de voturi pentru şi 8 voturi împo­trivă.

Etichete: , ,

Alte articole de la Politică și Administrație