În această dimineață, LUPTA CU COVID ajunge pe masa consilierilor județeni


Vineri, 9 aprilie 2021, aleșii județului se întorc la muncă pentru o ședință extraordinară care are următoarea ordine de zi: Aprobarea procesului–verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 31 martie 2021, Proiect de hotărâre privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.2 din 29 ianuarie 2021, cu modificările și completările ulterioare, Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.158 din 31 august 2020 referitoare la aprobarea proiectului „Întărirea capacității Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea de gestionare a crizei sanitare COVID-19” și a Acordului de parteneriat, Diverse.