Vești bune pentru primari: Programul Național de Dezvoltare Locală, extins de Guvern


• în vizor sunt bani pentru 2.500 creşe şi grădiniţe dar și 2.000 unităţi de învăţământ preuniversitar

Executivul a adoptat, în şedinţa de pe 18 ianuarie, printr-o ordonanţă de urgenţă, extinderea programului naţional de dezvoltare locală cu 9.500 de obiective de investiţii, majoritatea în domeniul educaţiei. Potrivit unui comunicat al Guvernului, au fost extinse categoriile de investiţii care pot fi finanţate în cadrul programului naţional de dezvoltare locală, punându-se mai mult accent pe domeniile învăţământ şi sănătate: „Prevederile legale se referă la realizarea, extinderea, reabilitarea, modernizarea, dotarea unităţilor de învăţământ preuniversitar, respectiv creşe, grădiniţe, şcoli generale, licee, colegii naţionale, precum şi alte unităţi de învăţământ preuniversitar, înfiinţate potrivit legii; a unităţilor sanitare, inclusiv a spaţiilor destinate desfăşurării activităţii unor cabinete medicale de permanenţă; respectiv realizarea, modernizarea, reabilitarea de poduri, podeţe, pasaje sau punţi pietonale. De asemenea, se pot construi, moderniza, reabilita sau extinde sistemele de iluminat public stradal, cu prioritate în mediul rural“, precizează sursa citată.
Executivul informează că pentru obiectivele de investiţii aflate în finanţare la 31 decembrie 2016, care constituie etapa I a Programului naţional de dezvoltare locală, se vor asigura fonduri, conform legii, până la finalizarea acestora.
“Începând cu anul 2017, se instituie etapa a II-a a Programului naţional de dezvoltare locală, în cadrul căruia se va asigura finanţarea a 9.500 de obiective de investiţii noi introduse în program, în domeniile care se referă la realizarea investiţiilor publice în infrastructura locală, prevăzute la art. 7 din OUG nr. 28/2013. Dintre acestea, 2.500 sunt creşe şi grădiniţe, iar 2.000 sunt unităţi de învăţământ preuniversitar, care necesită efectuarea de lucrări, pentru obţinerea autorizaţiilor de funcţionare şi pentru desfăşurarea în bune condiţii a procesului educaţional. Pentru aceste lucrări se asigură finanţarea multianuală, până la finalizarea acestora”, potrivit comunicatului.
Totodată, prin OUG aprobată de Guvern, începând cu anul 2017, prin subprogramul “Instituţii de învăţământ superior de stat”, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, prin Compania Naţională de Investiţii CNI SA, se va asigura cu prioritate finanţarea a 30 de spaţii cu destinaţia de cămine pentru studenţii instituţiilor de învăţământ superior de stat, până la finalizarea acestora.
De asemenea, prin actul normativ adoptat a fost completată OUG 64/ 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă.
„Astfel, beneficiarii privaţi ai proiectelor finanţate în cadrul programelor din perioada 2007 – 2013, care intră sub incidenţa schemelor de ajutor de stat/ minimis, pot solicita deschiderea unui cont de disponibil distinct la unităţile Trezoreriei statului în a căror rază teritorială aceştia sunt înregistraţi fiscal, cu avizul instituţiilor publice în cadrul cărora funcţionează autorităţi de management cu responsabilităţi în închiderea Programelor Operaţionale 2007 – 2013. Aceste instituţii virează sumele reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile, a cofinanţării de la bugetul de stat şi TVA, după caz, în contul distinct de disponibil deschis la trezoreria statului pe numele beneficiarilor privaţi care beneficiază de schema de ajutor de stat/ minimis, ale căror cheltuieli au fost suspendate la rambursare, datorită unei suspiciuni de fraudă aflate în investigaţie la data depunerii declaraţiei finale. Sumele încasate în contul distinct de disponibil au destinaţie specială şi nu sunt supuse executării silite pe perioada păstrării în acest cont“, se explică în comunicat.
Guvernul mai informează că procedura privind deschiderea şi funcţionarea conturilor distincte de disponibil prevăzute se aprobă prin ordin comun al ministrului Finanţelor Publice şi al ministrului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.
O altă prevedere adoptată prin aceeaşi OUG se referă la majorarea la 650 de lei a cuantumului stimulentului de inserţie, drept acordat părinţilor care se întorc la activitatea profesională înainte de finalizarea concediului pentru creşterea copilului, măsura urmând a fi aplicată începând cu drepturile lunii aprilie 2017, mai informează Guvernul.
“Actul normativ adoptat pune în aplicare măsuri asumate prin programul de guvernare, urmând să fie incluse la finanţare în bugetul pentru acest an”, se mai arată în comunicat.