Veste mare pentru lumea satului: „Undă verde” pentru plata ajutorului de stat în agricultură


• Direcția Agricolă anunță că suma alocata pentru plata ajutorului de stat ,în anul 2018, este de 320.581,00 mii lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2018
Potrivit unui document MADR pus la dispoziție de Direcția Agricolă Vâlcea, prin Hotărârea Guvernului nr. 1174/2014, începând cu anul 2015 se aplică schema de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, respectiv prin aplicarea unei rate reduse de impozitare a motorinei, utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură în sectoarele vegetal, zootehnic și îmbunătățiri funciare, care se acordă sub formă de rambursare: „Aplicarea schemei de ajutor de stat are în vedere prevederile Directivei 96/2003/CE – Tabelul B al Anexei I a – rata redusă a accizei exprimată că echivalentul în lei/1000 litri a valorii de 21 euro/1000 litri, ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal – anexa nr.1 la titlul VIII „Accize și alte taxe speciale”, precum și ale Ordonanței Guvernului nr.25/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. În ceea ce privește resursele financiare necesare, la art.10 din HG nr.1174/2014 este prevăzută atât valoarea maximă a schemei de ajutor de stat pentru perioada de aplicare 2015-2020, cât și sumele alocate de la bugetul de stat în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru fiecare an de implementare. Astfel, pentru perioada 2015-2017, au fost aprobate sumele necesare aplicării schemei de ajutor de stat. În acest sens, pentru asigurarea resurselor financiare necesare derulării schemei de ajutor de stat în anul 2018, se impune completarea corespunzătoare a prevederilor art.10 din H.G. nr.1174/2014. Prezentul proiect de act normativ completează prevederile art.10 cu un alineat nou, alin.(5), care cuprinde suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 2018. Suma se asigură în limita prevederilor bugetare aprobate prin Legea nr.2/2018 a bugetului de stat, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2018”.