Un nou instrument de finanţare a proiectelor „verzi”


Comisia Europeană, Banca Europeană de Investiţii, Cassa Depositi e Prestiti şi Deutsche Bank au anunţat, pe 1 iulie, lansarea Fondului European pentru Eficienţa Energetică (European Energy Efficiency Fund – EEEF), informează Enterprise Europe Network, din cadrul CCI Vâlcea. Scopul său este de a oferi finanţare bazată pe piaţă pentru proiectele de energie regenerabilă din Uniunea Europeană, dar şi pentru proiectele publice de eficienţă energetică viabile din punct de vedere comercial. Acest fond va sprijini statele membre în încercarea lor de a-si atinge, până în 2020, obiectivul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera cu 20% şi de creştere a utilizării energiei regenerabile cu 20%. „Investiţiile Comisiei Europene în fond se ridică la 125 milioane euro, cele ale Băncii Europene de Investiţii la 75 mili­oane euro, în timp ce Cassa Depositi e Prestiti şi Deutsche Bank vor investi 60 mi­lioane euro, respectiv 5 milioane euro. Fondul European pentru Eficienţa Ener­getică intenţionează, însă, să-şi majoreze acest capital de 265 milioane euro la 800 milioane euro prin atragerea de noi investitori. Potenţialii beneficiari sunt autorităţile publice (de exemplu, municipalităţi), de preferinţă la nivel local şi regional, precum şi societăţi publice sau private, care acţionează în numele acestor autorităţi publice, pre­cum companiile de servicii energetice (ESCO), companiile regionale de pro­ducere combinată a energiei electrice şi termice (CHP) sau furnizori de transport pu­blic”, explică Lidia Giosan.