Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

8 august 2020

Ultimele zile pentru Măsura 125 – „Irigaţii şi alte lucrări de îmbunătăţiri funciare” (1)


BADELE_FLOREL• 15 octombrie este ultima zi pentru banii destinaţi modernizării/ retehnologizării infrastructurii de irigaţii şi alte lucrări de îmbunătăţiri funciare

Direcţia Agricolă Vâlcea reaminteşte că Măsura 125 se încadrează în Axa I  „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii” şi are ca obiectiv general adaptarea infrastructurii agricole şi forestiere la noile structuri de proprietate apărute ca urmare a procesului de restituire a proprietăţilor în vederea creşterii competitivităţii sectorului agricol şi forestier.

Între obiectivele specifice, trebuie menţionate creşterea eficienţei activităţii agricole prin îmbunătăţirea aprovizionării cu input-uri şi o mai bună valorificare a produselor rezultate; diminuarea riscului şi incertitudinii în agricultură prin reducerea incidenţei fenomenelor naturale (secetă, eroziunea solului etc.); ameliorarea calităţii mediului şi diminuarea surselor de poluare.

Lista cu obiective operaţionale cuprinde: modernizarea şi/ sau retehnologizarea sistemelor de irigaţii şi a altor lucrări de îmbunătăţiri funciare (drenaje, desecări etc.) iar ca şi beneficiarii eligibili se înscriu: organizaţiile/ federaţiile de utilitate publică ale proprietarilor/ deţinătorilor de terenuri agricole constituite în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Finanţarea unui proiect derulat prin PNDR este restricţionată pentru următoarele categorii de beneficiari: beneficiarii înregistraţi în lista APDRP a debitorilor pentru Programul SAPARD şi pentru FEADR, până la achitarea integrală a datoriei faţă de APDRP, inclusiv a majorărilor de întârziere; beneficiarii care au Contracte de Finanţare reziliate pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale, din iniţiativa APDRP, iar rezilierea are o vechime mai mică de un an; beneficiarii care se află în situaţii litigioase cu APDRP, până la finalizarea litigiului.

CONTINUARE…

Poți comenta aici

Alte articole de la Uncategorized