Totul despre cota de lapte 2011


Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează cumpărătorii care achiziţionează lapte, precum şi producătorii deţinători de cotă de lapte pentru vânzări directe că, începând cu data de 1 aprilie 2011, trebuie să depună declaraţiile anuale privind livrările, respectiv vânzările, realizate în anul de cotă 2010/2011. Pentru mai multe detalii, l-am contactat pe directorul Adrian Pintea.

Domnule director, care este primul lucru care trebuie știut despre calendarul cotei de lapte?

Toți cei interesați trebuie să șie, dacă nu știu deja, că anul de cotă se încheie la 31 martie 2010, iar declaraţiile anuale trebuie completate şi depuse la centrele APIA până la data de 16 mai 2011, inclusiv, fără penalizări. Aceste declaraţii trebuie depuse de către producătorii care deţin cotă pentru vânzări directe şi de către cumpărătorii care achiziţionează lapte de la producători.

Care este procedura?

Producătorii deţinători de cotă pentru vânzări directe trebuie să completeze declaraţia anuală pe baza datelor din Caietul fermierului.  Precizăm că, în funcţie de cantitatea de cotă de vânzări directe deţinută, Caietul fermierului este de două tipuri: tip A (pentru producătorii care deţin cotă mai mare de 5.000 de kilograme) şi tip B (pentru o cantitate mai mică de 5.000 de kilograme). Este important de menţionat că producătorul care deţine cotă pentru vânzări directe trebuie să depună declaraţia anuală chiar dacă nu a comercializat lapte sau produse lactate în cursul anului de cotă.

Ceva mențiuni speciale?

De asemenea, cumpărătorii trebuie să depună la cen­tre­le judeţene APIA declaraţia anuală privind cantitatea de lapte achiziţionată în anul de cotă 2010/2011, termenul limită fiind tot 16 mai 2011. Precizăm că, producătorilor de lapte care nu depun în termenul legal stabilit declaraţia anuală privind cantităţile comercializate, li se aplică pena­li­ta­tea de retragere a cotei individuale de lapte la rezerva na­ţională. Cotele individuale nu vor fi retrase dacă produ­că­torii deţinători de cotă vor transmite împreună cu decla­ra­ţia anuală şi o justificare scrisă, datată şi semnată, asu­pra imposibilităţii transmiterii acestei declaraţii în termenul legal.

Ce e poate întâmpla cu cei care nu se încadrează?

Pentru cumpărătorii de lapte care nu depun la termen declaraţia anuală privind cantităţile achiziţionate, sunt calculate penalităţi pentru fiecare zi calendaristică de întârziere, începând cu data de 16 mai.

În ce constă această penalitate?

Penalitatea reprezintă suma corespunzătoare taxei da­to­rate pentru o depăşire de 0,01 % din cantităţile de lap­te care i-au fost livrate de producători pentru fiecare zi ca­len­daristică de întârziere. Suma trebuie să fie cuprinsă în­tre 100 şi 100.000 euro. În egală măsură, cumpărătorul care nu trimite declaraţia anuală riscă să piardă dreptul de a achiziţiona lapte de la deţinătorii de cotă, prin retragerea aprobării.

Care e situația la nivelul județului nostru?

La nivelul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Vâlcea există înregistraţi în baza de date un număr de 6.120 de beneficiari ai sistemului de cotă de lapte, repartizaţi astfel: producătorii deţinători de cotă de lapte ce trebuie să depună declaraţiile anuale pentru vânzări directe – 5.800; cumpărătorii care achiziţionează lapte şi trebuie să depună declaraţiile anuale pentru livrări – 320.

Vă mulțumesc!