TERMEN PRELUNGIT pentru depunerea documentelor în Programul de susținere a producției de struguri de masă


Direcția pentru Agricultură Județeană Vâlcea anunță că, în Ședința Guvernului din 18 august 2022, a fost adoptată modificarea Hotărârii nr. 798/2022 pentru aprobarea Programului de susținere a producției de struguri de masă pentru anul 2022.
„Reamintim că, inițial, HG 798/2022 a fost adoptă în Ședința Guvernului din 16 iunie 2022 prin care a fost stabilită o schemă de ajutor de minimis în sumă de 15.000.000 lei, echivalentul a maximum 3.000.000 euro, ce se asigură din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2022. Măsura vizează următoarele categorii de beneficiari: producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător; producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, producătorii agricoli persoane juridice. Având în vedere solicitările transmise de producători, modificarea actului normativ a avut în vedere următoarele aspecte: Corelarea termenului de depunere a documentelor justificative cu perioada de valorificare a producției, respectiv 21 noiembrie cu 29 noiembrie. A fost reconsiderat registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor pentru producția de struguri de masă a anului 2022 pentru care se acordă ajutor de minimis”, explică Ovidiu Barbu, directorul executiv al instituției.