Subvenții majorate pentru crescătorii de porci


Conform Direcției Agricole Vâlcea, Ministerul Agriculturii a postat, pe propriul site, proiectul de ordonanță pentru stabilirea unor măsuri privind reglementarea unor programe pentru susținerea produselor deficitare în domeniul agriculturii și al creșterii animalelor: „Se aprobă instituirea de scheme de ajutoare de minimis/ajutoare de stat pentru programe de susținere a produselor deficitare în domeniul agriculturii și al creșterii animalelor, identificate pe piața românească, conform balanței comerciale. Anual, prin hotărâri ale Guvernului, se stabilesc produsele deficitare pentru care se aplică programe de susținere prin aplicarea de scheme de ajutoare de minimis/ajutoare de stat și se aprobă beneficiarii, condițiile de eligibilitate, modul de acordare a acestora, cuantumul și valoarea totală a ajutorului, precum și modalitățile de verificare și control.”
Începând cu anul 2017, se stabilesc ca produse deficitare carnea de porc și tomatele: „Se acordă ajutoare de minimis/ajutoare de stat a căror valoare totală/beneficiar/an este echivalentul în lei a 10.000 euro pentru 200 capete porci grași crescuți în exploatația beneficiarului de la care se obține o producție de minimum 20 tone carne, în urma sacrificării în abatoare autorizate. Cuantumul unitar este echivalentul în lei a 50 euro/cap. Se acordă ajutoare de minimis/ajutoare de stat a căror valoare totală/beneficiar/an este echivalentul în lei a 3.000 euro pentru 1000 mp spații protejate de la care se obține o producție de minimum 2 kg tomate/mp, justificată cu documente fiscale. Cuantumul unitar este echivalentul în lei a 3 euro/mp. Pentru schemele de ajutor prevăzute la alin. (2) și (3), prin hotărâri ale Guvernului, se aprobă beneficiarii, condițiile de eligibilitate, modul de acordare a ajutorului, valoarea anuală totală a ajutorului, precum și modalitățile de verificare și control”.