Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

8 august 2020

Start pentru modernizarea exploataţiilor agricole


• Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit are disponibile, în perioada 17 aprilie – 31 mai 2012, peste 220 de milioane de euro din fonduri europene pentru finanţarea proiectelor privind modernizarea exploataţiilor agricole

priveliste-pietrariFondurile nerambursabile disponibile în cea de-a noua sesiune aferentă măsurii 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) reprezintă toţi banii disponibili până la finalul perioadei de finanţare, respectiv anul 2013.

Din fondurile disponibile pentru modernizarea exploa­taţiilor agricole în valoare de 220,5 milioane de euro, 10 milioane de euro sunt alocate beneficiarilor măsurii 141 „Sprijinirea fermelor de semi-subzistenţă”. Alocarea finan­ciară rămasă din diferenţa rezultată de 210,577 milioane euro se acordă distinct, respectiv 50 de milioane de euro pentru standarde din sectorul de creştere a animalelor, 64,23 milioane de euro pentru sectorul vegetal (40%) şi 96,34 milioane de euro pentru sectorul animal (60%). Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de 1,6 milioane de euro.

Depunerea proiectelor aferente măsurii 121 se va realiza la Oficiile Judeţene ale APDRP, de luni până vineri, în intervalul orar 9.00 – 14.00. Termenul limită al depunerii cererilor de proiecte pentru această sesiune este miercuri, 31 mai 2012, ora 12.00.

Turismul, eternul copil protejat

Tot din această săptămână, APDRP a deschis pentru întreaga perioadă 17 aprilie – 16 mai 2012 sesiunea pentru depunerea proiectelor de finanţare care se încadrează în Măsura 313 „Încurajarea activităţilor turistice” din cadrul PNDR. Fondurile nerambursabile disponibile pentru finanţarea proiectelor privind încurajare a activităţilor turistice sunt de 185.554.261 de euro.

Ghidul Solicitantului versiunea 06 aplicabilă în sesiunea 2012 aduce modificări privind investiţiile generatoare de profit, pentru care creşte procentul finanţării cu fonduri nerambursabile: în cazul pensiunilor agroturistice, procentul public nerambursabil era de 70% din totalul cheltuielilor eligibile, iar în urma modificărilor aduse creşte la 85%. De asemenea, a fost majorat şi plafonul maxim al finanţării respectiv de la 70.000 de euro la 100.000 de euro pentru un proiect.

În plus, proiectele de investiţii ce vizează activităţile recreaţionale beneficiază acum de un procent public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile majorat la 85%, de la 50% valoarea anterioară. În acest caz, plafonul maxim al finanţării este de 200.000 de euro.

În privinţa cheltuielilor de promovare aferente dezvoltării şi marketingului serviciilor turistice rurale, costurile eligibile trebuie să se încadreze acum în limita a 10.000 de euro. Pentru acelaşi tip de investiţii, în vederea creării de site-uri web, costurile eligibile trebuie să se încadreze în limita a 5.500 de euro. În cazul proiectelor de investiţii în agroturism, a fost eliminată restricţia privind obligativitatea ca solicitantul să nu fi beneficiat de finanţare nerambursabilă pentru investiţii prin măsurile Axei I a PNDR.

Fondurile pentru agroturism se acordă doar pentru cei care realizează investiţii acolo unde au domiciliul. O investiţie într-o pensiune agroturistică, poate îmbina activităţile agricole cu serviciile turistice în interiorul unei gospodării agricole sau ferme, iar acest lucru le pot aduce venituri suplimentare.

Selecţia proiectelor în vederea acordării finanţării se va realiza conform criteriilor de selecţie publicate în Ghidul Solicitantului. Proiectele prin care se vor realiza investiţii în zonele cu potenţial turistic ridicat vor beneficia de cel mult 25 de puncte, iar cele care prin activitatea propusă creează locuri de muncă vor primi 5 de puncte.

Totodată, proiectele care prevăd investiţii de producere a energiei din surse regenerabile primesc 10 puncte. Proiectele derulate de femei sau tineri cu vârsta de până la 40 de ani beneficiază de 5 puncte. Cele care includ investiţii privind activităţile recreaţionale vor primi 25 de puncte. În acelaşi timp, proiectele de investiţii în agroturism primesc 20 de puncte.

Proiectele declarate eligibile, şi care beneficiază de punctaj egal, vor fi departajate în funcţie de valoarea proiectelor. Solicitantul care are proiectul cu valoare mai mică va avea prioritate la finanţare europeană nerambur­sabilă. În cazul în care, după selecţia efectuată, vor exista în continuare proiecte cu acelaşi punctaj şi aceeaşi valoare, aceste proiecte vor primi finanţare europeană nerambursabilă.

Depunerea proiectelor aferente Măsurii 313 se va face la Oficiile Judeţene ale APDRP, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 14:00. Termenul limită al depunerii cererilor de proiecte pentru această sesiune este miercuri,16 mai 2012, ora 12:00.

Poți comenta aici

Alte articole de la Uncategorized