Spitalul Județean de Urgență, CAPUL LISTEI ȘEDINȚEI Consiliului Județean Vâlcea


Aleșii Vâlcii se adună vineri, 25 martie 2022, chiar de Buna Vestire, pentru întâlnirea ordinară a lunii martie. Pe ordinea de zi a consilierilor județeni se află mai multe puncte, după cum urmează:
• Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare CJ Vâlcea, din 28.02.2022;
• Informare privind activitatea administratorilor RAJDP Vâlcea pentru anul 2021
• Proiect de hotărâre privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotărârea CJ Vâlcea nr.5 din 28.01.2022;
• Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al Județului Vâlcea și a Listei obiectivelor de investiții ale CJ Vâlcea, a Bugetului SJU Vâlcea, precum și suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical, pe anul 2022;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației Județului Vâlcea către ADI Sud-Vest Oltenia pentru anii 2021 și 2022;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul CJ Vâlcea pentru anul 2022;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a sumelor necesare pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare realizate de adoptatori sau familiile adoptatoare, cu domiciliul în județul Vâlcea, în vederea participării la procedura de potrivire practică cu un copil având domiciliul în alt județ;
• Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită ISU „General Magheru” Vâlcea a unor bunuri mobile ce aparțin domeniului privat al Județului Vâlcea;
• Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Muzeului Județean „Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea a imobilului monument istoric „Cula Greceanu”, situat în satul Măldărești, comuna Măldărești, care aparține domeniului public al județului Vâlcea;
• Proiect de hotărâre privind modificarea Anexelor nr. 2 și nr.3 la Hotărârea CJ Vâlcea nr.14 din 29.01.2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Vâlcea;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale RAJDP Vâlcea;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice: Studiu de oportunitate și DALI și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Județean de Urgență Vâlcea”;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Județean de Urgență Vâlcea” și a Acordului de implementare;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice: Studiu de oportunitate și DALI și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Creșterea siguranței pacienților în Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihăești”;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea siguranței pacientilor în Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihăești» și a Acordului de implementare;
• Diverse.