Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 4 iulie – 10 iulie 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Râureni, Știrbei Vodă, Stolniceni, Calea lui Traian și Splaiul Independenței.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile George Enescu, Lucian Blaga și Splaiul Independenței.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a asigurat asistență tehnică pe străzile Buda și Ciocăneștilor;
• s-au executat următoarele lucrări pe strada Splaiul Independenței: reabilitat 100 m țeavă apă PEHD PN 10 Dn 160 și 80 m țeavă apă PEHD Dn 140 și montaj 2 hidranți subterani Dn 80, 5 vane AVK și un branșament apă potabilă;
• s-au continuat lucrările de înlocuire rețea de canalizare din țeavă PEHD Dn 250 pe strada Calea lui Traian;
• s-au ridicat la cotă cămine de canalizare pe străzile Calea lui Traian – blocul N2 și Aleea Trandafirilor – blocul B9;
• s-au refăcut cămine de canalizare menajeră pe străzile Barajului și George Enescu;
• s-a înlocuit capac cămin de canalizare pe strada Mihai Eminescu;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Regina Maria – blocul C12 și Grădinița cu program prelungit Cozia, strada Aleea Stejarului – blocurile C2 și C16, strada Lucian Blaga – blocurile A9 și A54, strada Tudor Vladimirescu – blocul 5, strada Aleea Trandafirilor – blocurile A6, B8 și B9, strada Ovidiu – blocul C11, strada Barajului – reprezentanță Renault și cimitirul Cetățuia, strada Dem Rădulescu, strada Calea lui Traian nr. 320, strada Mihai Eminescu – blocurile C11 și B13, strada Iancu Pop nr. 2-47, strada Splaiul Independenței – blocul 1, strada Ferdinand, strada Buda nr. 26A, strada George Enescu, strada Lespezi nr. 29, strada Aleea Melodiei – blocul N9, strada General Magheru – blocul A+B, strada Luceafărului – blocurile A20 și A21, bulevardul Tineretului – blocul A12 și strada Știrbei Vodă intersecție cu strada Maior Georgescu.
16 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 16 de apometre, dintre care 13 verificate și înlocuite și trei montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate patru lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 21 de avize de amplasament și patru avize tehnice.
• Compartimentul comunicare, mass-media al societății Apavil SA