Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil S.A. în Râmnicu Vâlcea în perioada 29 octombrie – 4 noiembrie 2022


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 29 octombrie – 4 noiembrie 2022 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-a remediat, în timp util, pierderea de apă potabilă pe strada Romulus Popescu nr 1.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/ asfaltare pe străzile: Nicolae Titulescu, Antim Ivireanu, Oteteleșanu și Nicolae Lupu.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele de pe bulevardul Dem Rădulescu, strada Morilor, strada Râureni, strada Kalamata și strada Lespezi.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• au fost finalizate lucrările de extindere rețea canalizare menajeră pe strada Zăvoieni;
• continuă igienizarea perimetrelor rezervoarelor Fețeni, Capela, Cetățuia, Popa Șapcă, Copăcelu și Petrișor;
• continuă lucrările de extindere și reabilitare rețea apă potabilă și rețea de canalizare menajeră pe strada Copăcelu;
• au fost curățate rețelele și căminele de canalizare, manual si mecanizat, în Goranu și Râureni și s-au curățat manual canalizările din cartierul Petrișor;
• au fost curățate SPAU Goranu și SPAU Râureni;
• s-au efectuat lucrări de reparații canalizare pe Aleea Garoafelor, Bl. B14 și a fost înlocuit un robinet si și un clapet cheson pe bulevardul Dem Rădulescu;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/ deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: Aleea Garoafelor – Bl. B14; Strada I.L. Caragiale – Bl. A34/1; Strada Nichita Stănescu – Bl. A24/3; Scuarul Mircea cel Bătrân – Bl. K; Strada Mihai Viteazu – Bl. 101; Strada Mihai Eminescu – Bl. B14; Strada Nicolae Iorga – Bl. ANL1; Strada Stejarului nr. 24; Nord – Bl. C1; Colonie Nuci nr. 55; Strada V. Olănescu – Bl. C10; Strada Marin Preda – Bl. A36/III; Strada Gib Mihăescu nr. 14; Strada Henri Coandă – Bl. A4; Strada Regina Maria – Bl. C12 și bulevardul Tineretului – Bl. A58.
87 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 87 apometre, dintre care 79 verificate și înlocuite și opt montaje de apometre noi. De asemenea, au fost realizate patru lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite șase avize de amplasament și cinci avize tehnice.
Sursă foto: Arhivă
• Compartimentul comunicare, mass-media al societății Apavil S.A.