Sistemul de Identificare a Parcelelor Agricole va fi actualizat și întreținut


Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României şi execu­tarea serviciilor de digitizare şi actualizare a Sistemului de identificare a parcelelor agricole pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a fost adoptată în şedinţa Guvernului din 28 iunie 2016.
În baza noilor cerinţe pentru Politica Agricolă Comună transpusă în regulamentele europene, au fost identificate mai multe activităţi care trebuie desfăşurate în perioada următoare, respectiv actualizarea și întreținerea Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole (Land Parcels Identification System – LPIS) precum și delimitarea și identificarea categoriilor de folosință a suprafeţelor agricole din cadrul parcelelor de referinţă. Pentru actualizarea LPIS este necesară digitizarea/verificarea a unei suprafețe de minim 40.000 kmp pe an pentru a putea acoperi în 3-4 ani cei aproximativ 130.000 kmp delimitați ca suprafețe agricole.

Ministerul Apărării va digitiza 21.000 kmp

Suprafaţa anuală care va fi digitizată de Ministerul Apărării Naţionale este de până la 21.000 kmp, deoarece activitatea de digitizare şi actualizare a LPIS depinde de disponibilitatea ortofotoplanurilor, această disponibilitate variind în funcţie de mai mulţi factori obiectivi cum ar fi: condiţiile meteorologice, perioada scurtă în care ortofotoplanurile pot fi achiziţionate, bugetul disponibil etc.
Prin adoptarea actului normativ, suprafața ce o depășește pe cea care revine în sarcina Ministerului Apărării Naţionale pentru a se realiza activitatea de digitizare şi actualizare a LPIS se va efectua de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), cu personal din structurile sale de specialitate, structuri ce vor fi consolidate pentru a desfășura întreaga activitate reglementată de digitizare şi actualizare a LPIS.
Ţinând cont de necesitatea actualizării Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole (LPIS) și având în vedere că actualizarea Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole din România este verificată de misiunile de audit ale Comisiei Europene a fost necesară această modificare pentru a evita blocajele în efectuarea plăţilor către fermieri.

Posting....