Sfințire de biserică în comuna Orlești


Duminică, 24 mai 2015, în duminica a șaptea după Paști, când sunt prăznuiți Sfinții Părinți de la Sinodul I Ecumenic, Înaltpreasfințitul Părinte Varsa­nufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a slujit Sfânta Liturghie în Pa­rohia Sâlea, din comuna Orlești, județul Vâlcea. Cu această ocazie, Înaltpreasfinția Sa a săvârșit și Slujba de resfințire a bisericii parohiale, de curând repictată în frescă. La slujbă au participat mai mulți preoți și o mulțime de credincioși, care s-au bucurat de prezența în mijlocul lor a Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie. În cadrul Sfintei Liturghii a fost hirotonit un diacon. În cuvântul de învățătură pe care l-a rostit cu această ocazie, Înaltpreasfinția Sa i-a binecuvântat pe toți cei care s-au ostenit cu înfrumusețarea Casei lui Dumnezeu, începând cu părintele protoiereu Mădălin Bușagă și părintele paroh Mir­cea Marius, împreună cu toți dreptslă­vitorii creștini din Paro­hia Sâlea. În încheierea predicii, Înaltpreasfinția Sa i-a îndemnat pe toți cei prezenți, preoți și popor, să fie vrednici urmași ai celor 318 Sfinți Părinți de la Sinodul I Ecumenic, care, în anul 325, la Niceea, au apărat dreap­ta credință și L-au mărturisit fără teamă pe Fiul lui Dumnezeu întrupat, pe Domnul și Dumne­zeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Prima biserică din Paro­hia Sâlea, ocrotită Sfinții Arhan­gheli Mihail și Gavriil, a fost cons­truită în anul 1832, prin oste­neala mai multor credincioși din zonă. Ea a fost refăcută, din cărămidă, între anii 1881-1882. Biserica a fost închisă cultului vreme de aproape 50 de ani, iar în anul 1959 ea a fost rezidită aproape din temelie, pictura fiind și ea refăcută. În anul 1988, biserica Parohiei Sâlea a primit un al doilea hram, pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâto­rul de Mir. În anul 1996, biserica a fost extinsă, prin adăugarea unei tinde. Pictura în frescă a fost executată de pictorul Ion Diaconu din Râmnicu Vâlcea. Pictura a fost refăcută în anul 1983, de către pictorul Oscar Io­nescu, în tehnica tempera. Între anii 2013-2014, prin purtarea de grijă a părintelui Mircea Marius și cu ajutorul credincioșilor din parohie, biserica a fost repictată, de către soții Aurelia și George Rogojinaru din Râmnicu Vâlcea.