Ședință-fulger la CJ!


Joi dimineața, aleșii județului au răspuns apelului președin­telui CJ pentru o întâlnire-sprint pe a cărei ordine de zi s-a re­găsit utilizarea unei sume din Excedentul bugetului local, pe anul 2017. Este vorba de 1.082.708,4 lei pentru plata crean­țelor către Ministerul Dez­voltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, sumă care se împarte astfel: 754. 655,06 lei contribuția fon­duri UE, 114. 973, 91 lei contri­buție publică națională de la bugetul de stat și 213. 079, 07 lei reprezintă TVA. Aprobarea aces­tor bani vine după o adresă ofi­cială a ministerului sus men­țio­nat cu numărul 88877/17.07.2017 privind nere­guli la contractul de finanțare a proiectului de reabilitare a Spitalului Județean de Urgență.