Seară culturală la Arhiepiscopia Râmnicului


Marţi, 20 august 2013, începând cu ora 18.00, la Sala de Conferinţe a Complexului Religios-Cultural „Sfântul Antim Ivireanul” din cadrul Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Râmnicului, se va desfăşura un triplu eveniment edito­rial, lansarea volumelor „Parfum nebun”, autoare Elena Otilia Pîrlea, „Aş vrea să pot” (volum de debut), autoare Alice-Andreea Mareşi, şi „Referinţe şi aprecieri critice despre opera literară şi artistică a Andreei Mareşi”, ediţie îngrijită de Eugen Petrescu şi Mihai Sporiş. În acest context, actriţa Crina Matei va recita din opera Otiliei Pîrlea.

Cuvântul de deschidere al eveni­men­tului îi aparţine profesorului Eugen PETRESCU – cercetător istoric, editor, pu­blicist; preşedinte al Asociaţiei Naţio­nale Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Ju­de­ţeană Vâlcea. De asemenea, vor sus­ţine alocuţiuni Prof. dr. Florin EPURE, di­rector al Direcţiei Judeţene pentru Cul­tură şi Patrimoniul Naţional Vâlcea; Prof. univ. dr. Alexandru POPESCU-MI­HĂ­EŞTI, pre­şe­­dintele Forumului Cultural al Râmni­cului; Conf. univ. dr. Ioan St. LA­ZĂR, preşedinte al Fundaţiei Culturale „Sfântul Antim Ivireanul”; Prof. dr. Ion SOA­RE, vicepreşedinte al Forumului Cul­tural al Râmnicului; Gl. mr. (r) conf. univ. dr. Ilie GORJAN, membru al Uniunii Scrii­torilor din România; Petre PETRIA, preşedintele Ligii Scriitorilor Români – Filiala Vâlcea; Ing. Simion Petre CICHIR­DAN, director fondator al revistelor „Cul­tu­ra vâlceană” şi „Povestea vorbii”. Mo­de­ra­­torul evenimen­tului va fi dr. ing. Mihai SPORIŞ, liderul Grupului Informal de la Râmnic „România – Grădina Maicii Domnului”.

Manifestarea este organizată de Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Re­gi­na Maria” – Filiala Judeţeană Vâlcea, în par­teneriat cu Arhiepiscopia Râmnicului, Di­recţia Judeţeană pentru Cultură Vâl­cea, Liga Scriitorilor Români  Filiala Vâl­cea şi Cercul de la Râmnic „România – Grădina Maicii Domnului”.