Scurt istoric al Dealului Capela (4)


O altă informaţie ne este oferită de către profesorul universitar I. Simio­nes­cu: „Urcându-ne în foişorul de scân­duri, aşa de şubred încât te aşteptai să fie luat de cel dintâi vârtej de fur­tună năprasnică cuprinzi toată întin­derea de case când mai dese, când mai răsleţe, până-n dunga sclipitoare a Oltului” (I.Simionescu, „Oraşe din Ro­mâ­nia cu 80 de figuri”, ediţia „Cartea ro­mâ­nească”, Bucureşti, 1925, p.211-214).

Noua construcţie a foişorului este realizată în primii ani ai deceniului al treilea din secolul XX. O parte era din zid, de fapt, era o singură încăpere nu prea mare, dar destul de înaltă, ceva mai mult de 3 metri, cu scară interioară. Deasupra acestei camere, se găsea o frumoasă construcţie din lemn, o platformă înconjurată pe toate laturile de o prispă cu o balustradă simplă din lemn, de unde se putea vedea toată panorama oraşului. Acoperişul era din patru ape sub forma unui trunchi de piramidă.

De remarcat că, pe la începutul anilor 50, din întreaga construcţie nu mai exista decât ruinele unei încăperi fără uşă ori ferestre. Aşa a fost scos din circuitul obiectivelor Foişorul de foc şi cu bună voinţă să-l introducem în istoria Râmnicului.
Al doilea obiectiv pe care-l vom pre­zenta este Monumentul eroilor inde­pen­denţei, ridicat din străduinţa prefec­tului Gheorghe Sabin (1853-1929), prefect între 1904-1907. Monu­men­tul este lucrat în piatră, de către sculptorul I. Iordănescu, între anii 1913-1915, simbolizând România cu chip îndurerat pentru fii căzuţi vitejeşte în lupte. Sunt cinstiţi eroii Regimentului 2 Vâlcea, 1 vânători, 2 călăraşi, căzuţi în Războiul de Independenţă din 1877, în luptele duse la Griviţa, Smârdan şi Rahova, la acre sunt trecuţi eroii, soldaţi şi ofiţeri căzuţi.

În faţa monumentului, pe o carte des­chisă din cupru, sunt dăltuite numele eroilor, rândul fiind deschis cu numele caporalului Radu Niculescu, din comuna Măldăreşti. Statuia înfăţişează o tânără care ţine în mâna dreaptă o ramură de măslin, ce reprezintă libertatea, pacea, iar în mâna stângă flutură drapelul ţării purtat de ostaşii români în lupta de independenţă. Inaugurarea monumen­tu­lui s-a realizat duminică 17 mai 1915, ora 10.00.