Scurt istoric al Dealului Capela (3)


În „Situaţia judeţului Vâlcea espu­să Consiliului General cu ocazia deschideri sesiunei ordinare din anul 1898, în care prefectul Alexandru Crâs­na­ru spunea la capitolul „Starea econo­mică a comunelor urbane şi a plaselor din judeţ la pagina 7”: „… Comuna a contactat un împrumut de 500.000 lei din care se fac următoarele îmbună­tăţiri… În fine, Ministerul Domenilor a aprobat plantarea cu brazi a dealului Capela”.

În perioada interbelică, dealul a avut aşa-zişii ani de glorie, când pe acest deal s-aui desfăşurat multe campionate de bob şi săniuţe. Frumosul deal Capela, cu cărările şi poieniţele însorite a fost părtaş la afluxul de orăşeni de toate vârstele care-i străbăteau cărările, petrecând timpul liber în sânul naturii. Tot aici, dar cu mulţi ani în urmă, a funcţionat şi un cunoscut centru al sporturilor de iarnă, condus cu multă competenţă de cunos­cu­tul librar Iorgu Arsenie, reprezen­tantul Oficiului de Turism.

În luna februarie a anului 1923, între 12 şi 15, s-au desfăşurat Campionatele Na­ţionale de Sporturi de Iarnă. Împreu­nă cu aceste campionate are loc şi prima edi­ţie a Campionatului Naţional de Bob şi săniuţe la care a participat şi un echi­paj condus de râmniceanul Iorgu Arse­nie.

În presa vremii din 1933, ziarul „Crai­ni­cul”, anul I, nr. 3, 11 februarie 1933, pagina 3, consemna:„ Pe Dealul Ca­pela a avut loc marele Concurs Naţional de bobsleigh  care a avut loc în Râmnicul Vâlcii la 29 ianuarie 1933”. Sporturile de vară şi iarnă aveau o mare atenţie economico-financiară din partea organelor judeţene şi orăşeneşti, dovadă este şi atenţia Consiliului Co­munal din anul 1936, care pentru toată activitatea sporturilor de iarnă deleagă pe domnul Iorgu Arsenie din partea Oficiului Local de Cură şi Turism de a conduce lucrările de amenajare a pistei de bob de pe Dealul Capela.

Lucrările de modernizare şi întreţi­nere au continuat şi în anii următori, aşa cum o dovedesc şi documentele ur­mă­­toare: „Serviciul Tehnic Comunal înain­tează adresa nr. 89/8.2.1938, preşedintelui Comisiei Interimare a Oraşului Râmnicu Vâlcea” în care se precizează că: „… Trambulina de schi de pe Dealul Capela a fost construită în toamna anului 1936 cu materiale de la primărie şi după indicaţiile d-lui Iorgu Arsenie, ca reprezentant sportiv al Oficiului de Turism.”

În adresa primăriei oraşului Râmnicu Vâlcea nr. 1295/18.2.1938 către Ministe­rul Agriculturii şi Domenilor Casa Auto­nomă a Pădurilor Statului făcea cunos­cut că:„Facerea trambulinilor ce s-au construit pe Dealul Capela din acest oraş, unde au avut loc în fiecare iarnă mari concursuri de bobsleigh, sky, săniuţe etc…”

Concursuri de bob şi săniuţe au avut loc aici până prin 1948-1949, animatorii acestor concursuri locale fiind domnii Jean Paşek şi profesorii Darie şi Trincă.

Potecile umbroase ale Capelei te poartă până în vârf de unde se bifurcă în toate direcţiile. Pornind pe una din ele spre nord, se poate ajunge destul de uşor după 15-20 de minute la Dealul Malului şi următorul obiectiv Schitul Cetăţuia. Să nu părăsim Dealul Capela până nu vom apuca pe una din potecile care ne duc spre poalele dealului, spre a vedea două din obiectivele mai deosebite aflate pe deal.

Foişorul de foc, data exactă a construirii nu ne-a parvenit cu mare acuitate, avem doar o imagine a primului foişor, cum arăta pe la 1901, ajutaţi de Albumul general al României, partea I, autor Alex Antohid, tipărit de Stengel-Dresda şi Berlin, atelier de fotografie artistică în gravură-litografie şi tipografie, septembrie 1901.

Este construit din scânduri, sub formă de platformă, cu siguranţă, pe această platformă sta de pază zi şi noapte un pompier care imediat ce observa foc în vreo parte a oraşului anunţa pe cel de jos şi acesta la rândul lui unitatea de pompieri care se găsea în apropriere şi care pornea cât mai grabnic la locul unde izbucnise focul.
CONTINUARE…