Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

20 septembrie 2021

Schema de sprijin pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile


Giosan-Lidia03Notificarea oficială a schemei de sprijin privind energia electrică produ­să din surse regenerabile de energie prin sistemul cotelor obligatorii de ener­gie electrică combinat cu tran­zacționarea certificatelor verzi a fost transmisă Comisiei Europene, ne anun­ță Enterprise Europe Network. Acest demers reprezintă ultima etapă înainte de punerea efectivă în practică a schemei de instituțiile abilitate din România. Potrivit aceleiași surse, Con­siliul Concurenței a avizat notifi­ca­rea elaborată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Ener­giei referitoare la această schemă, înainte de a fi transmisă forului euro­pean. „Până în prezent, schema de sprijin pentru producătorii de energie electrică din surse regenerabile, insti­tuită prin Legea nr. 220/2008, nu s-a aplicat întrucât masurile de sprijin prevăzute sunt de natura ajutorului de stat sau susceptibile de a constitui ajutor de stat, pentru aplicarea aces­tora fiind necesară autorizarea prea­labilă a Comisiei Europene. Schema a fost notificată informal Comisiei Euro­pene în iulie 2010 și a făcut obiectul mai multor etape de consultări tehnice și schimburi de informații cu forul comunitar, în scopul respectării preve­derilor Orientărilor comunitare privind ajutorul de stat pentru protecția mediu­lui. Ca urmare a consultărilor dintre autoritățile române și Comisia Euro­pea­nă, ANRE în colaborare cu Minis­te­rul Economiei, Comerțului și Mediu­lui de Afaceri și Consiliul Concurenței a elaborat un Proiect de Ordonanță de urgență care modifică și completează Legea 220/2008, astfel încât să fie îndeplinite cerințele Comisiei privind compatibilitatea măsurilor de sprijin cu legislația din domeniu. Principalele amendamente vizează evitarea supra­compensării pe ansamblu a pro­du­cătorilor și cumulul ajutoarelor de stat din mai multe surse. De asemenea, față de prevederile Legii nr. 220/2008, prin proiectul de ordonanță, numărul de certificate verzi va fi redus pentru anumite tehnologii, astfel: de la 3 certi­ficate la 2 certificate pentru energia electrică obținută din energie geoter­mală, biomasă (alta decât cea prove­nită din culturi energetice), biolichide, biogaz, iar pentru gazul de procesare a deșeurilor și gazul de fermentare a nă­molurilor numărul de certificate a fost redus de la 3 la 1. A fost menținut nemodificat numărul de certificate verzi pentru energie hidraulică, eolia­nă, solară și biomasa obținută din culturi energetice. Principalele puncte de divergență cu legislația comunitară în domeniul ajutorului de stat au fost clarificate atât în cadrul ultimelor con­sul­tări tehnice, cât și prin documen­tația ce face parte integrantă din notifi­care și spera să obțină o decizie favo­rabilă din partea Comisiei Europene, până la începutul lunii august. Se estimează că, după obținerea deciziei Comisiei, de acest sistem vor benefi­cia aproximativ 500 operatori econo­mici care vor dezvolta proiecte de pro­ducere a energiei electrice din surse regenerabile, contribuind astfel la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă asumate de statul roman în cadrul Strategiei Uniunii Europene la nivelul anului 2020”, ne-a lămurit Lidia Giosan.

Poți comenta aici

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Alte articole de la Uncategorized