Sărbătoare la Costești: 362 de ani de la reînhumarea ctitorului Arnotei


Luni, 3 februarie 2020, s-au împlinit exact 362 de ani de la reînhumarea domnitorului Țarii Româ­nești, Matei Basarab, la Mănăstirea Arnota, comu­na Costești. Inițial, înmormântat la Târgo­viște, el a fost reînhumat patru ani mai târziu la Mănăstirea Arnota, con­form dorinței domnitorului exprimată din timpul vieții.
Plecat la cele veșnice la 9 aprilie 1654, și înmormântat inițial la Târgoviște, Matei Basa­rab a fost adus și reînhumat la data de 3 februarie 1658 în prona­o­sul Mănăstirii Arnota, așa cum și-a dorit dintot­deauna. Domnitor al Țării Românești, Matei Basa­rab a ridicat din temelie peste 30 de biserici la care se adaugă refacerea multora atât în țară cât și la muntele Athos, precum și la sud de Dunăre. De asemenea a avut o contribuție majoră la înlocuirea limbii slavone cu cea românească în viața oficială, religioasă și civilă. El a introdus prima legislație scrisă, intitulată Pravila Mică, tipărită la mănăstirea Govora în anul 1640.