Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

17 septembrie 2021

Programul „Zilelor Sf. Antim Ivireanul”


• vă prezentăm programul pentru zilele de vineri, sâmbătă şi duminică. Vom reveni în numărul viitor cu programul pentru luni, marţi şi mercuri

Vineri, 23 septembrie 2011

Orele 11.00-12.30, Seminarul Teologic „Sf. Nicolae” Râmnicu Vâlcea – Secţiunea a II-a: Cercetări de cultură medievală şi premodernă (partea I). În program: Mst. Lavinia-Elena DIACONESCU (Râmnicu-Vâlcea), Motivul cărţii în cultura medievală europeană; Ing. Dumitru BONDOC, cercetător istoric (Costeşti – jud. Vâlcea), Proprietăţi moşneneşti în Costeştii Vâlcii (secolele XV-XVIII); Prof. drd. Florin EPURE, director Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Vâlcea, Jupân Matei Morunglavu, ctitorul Mânăstirii Şerbăneşti-Vâlcea; Pr. drd. Constantin MĂNESCU – HOREZU, O ctitorie a unui vătaf de plai: biserica din Cociobi -Slătioara (Vâlcea); Pr. prof. dr. Ion GAVRILĂ (Seminarul Teologic „Sfântul Nicolae” Râmnicu-Vâlcea): Şcoala muzicală de la Episcopia Râmnicului în sec. al XVII-lea al XVIII-lea; Drd. Simona IRIMESCU – BANCIU (Universitatea din Bucureşti): Însemne monarhice în spaţiul medieval românesc, simbolism şi semnificaţii cultural-istorice; Dr. Gabriela NIŢULESCU, Relaţii între Regnum şi Sacerdotium în epoca lui Constantin Brâncoveanu; Prof. dr. Dorin TEODORESCU, director Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Olt, Episcopul Damaschin şi rolul lui în traducerea cărţilor româneşti.

Orele 16.30-18.00, Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea – Secţiunea a II-a: Cercetări de cultură medie­va­lă şi premodernă (partea a II-a). În program: Prof. univ. dr. Tudor NEDELCEA, scriitor (Craiova): Eminescu despre evul mediu românesc; Arhim. Veniamin MICLE (Mănăstirea Bistriţa Olteană), Amplasamentul primei bolniţe bistriţene; Prof dr. Ion SOARE (Râmnicu-Vâlcea), Un cercetător de excepţie al limbii române vechi: G. Mihăilă; Prof. univ. dr. Zam­fira MIHAIL, Etape ale traducerii Sfintei Liturghii în limba română în secolul al XVII-lea; Prof. univ. dr. Mihai MO­RARU (Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere), Raporturile dintre Noul Testament de la Bălgrad şi Biblia de la Bucureşti; Drd. Adriana GORGOS (Universitatea din Bucureşti), Discursul diatei la feminin (Drepturi succesorale în lumea veche românească); Dr. Ion MILITARU, Structuri literare de tip cavaleresc în Letopiseţul Ţării Moldovei al lui Grigore Ureche; Dr. Narcisa Maria MITU (Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolaescu-Plopşor”), Familii boiereşti vâlcene în epoca premodernă. Studiu de caz: boierii Otetelişanu; Pr. dr. Anton SAVELOVICI (Ploieşti), Versiuni ale Sfintei Scripturi în limba română în secolul al XIX-lea, pornind de la demersul lui Ion Heliade Rădulescu.

Orele 18.00-20.00, Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea (Holul Mare) – Deschiderea Zilelor Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea şi ale Fundaţiei Culturale „Sfântul Antim Ivireanul” (ediţia a XIX-a): Cuvânt prof. Augustina Sanda Constantinescu, directorul Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea; Conf. univ. dr. Ioan St. Lazăr, preşedinte executiv al Fundaţiei Culturale „Sfântul Antim Ivireanul” – prezentarea revistei Lumina Lumii nr. 19-20 (anii XIX-XX); Vernisajul expoziţiei de o zi Tipărituri antimiene în colecţii bibliofile.

Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” – Sala de Conferinţe, lansare de noutăţi editoriale: Arhim. Veniamin Micle, Începuturile tiparului românesc (Editura Bistriţa olteană, 2011), prezintă prof. Costea Marinoiu; Noutăţi editoriale ale editurii „Limes” din Cluj-Napoca, prezintă scriitorul Mircea Petean, directorul editurii; Dr. Nicoleta Pălimaru: Valeriu Anania – opera literară, prezintă conf. univ. dr. Ioan St. Lazăr; Cazania sau Cartea românească de învăţătură a Mitropolitului Varlaam, prezintă scriitorul Dan Zamfirescu, Varlaam – „întâiul mare scriitor de limbă românească”.

Sâmbătă, 24 septembrie 2011

Ora 10.00, Sfânta Mânăstire Govora: Secţiunea a III-a (în cadrul Sesiunii anuale a Centrului de Studii Medievale „Antim Ivireanul”), cu tema Sfântul Antim Ivireanul în memoria cultural-spirituală, dedicată prof. univ. dr. Eugen Negrici, cetăţean de onoare al Râmnicului, la împlinirea a 70 de ani. În program: Prof. dr. Nicoleta MILEA (Alexandria), Florilegium Dan Horia Mazilu (exeget antimolog); Arhim. dr. Policarp CHIŢULESCU, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod, Noutăţi despre biblioteca Sfântului Antim Ivireanul; Dr. Doru BĂDĂRĂ (Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” Bucureşti), Antim Ivireanul şi caracterele exotice în istoria tiparului românesc; Mst. Cristina POSTEUCĂ-CURIGUŢ (Bucureşti), Spiritul „raţionalismului ortodox” la Academia Domnească de la Bucureşti în vremea lui Antim Ivireanul; Pr. Nicolae MOGA, Taina Botezului în „Didahiile” Sfântului Antim Ivireanul; Prof. univ. dr. Marian BARBU (Universitatea din Craiova), De la mimesis şi catharsis la predicile lui Antim; Prof. Paul ARETZU, scriitor, redactor şef al revistei „Ramuri” din Craiova, Antim Ivireanul – Imnograf; Conf. univ. dr. Ioan St. LAZĂR, Antim Ivireanul – artist brâncovenesc; Arhim. VICHENTIE, stareţ al Sfintei Mănăstiri Antim, Testamentul Sfântului Antim Ivireanul: tradiţie bizantină şi umanism creştin; Prof.dr. Ion PREDESCU, Colegiul Naţional „Al. Lahovary”, Râmnicu-Vâlcea, Un eminent cercetător al operei lui Antim Ivireanul: Profesorul şi criticul literar Eugen Negrici; Prof. univ. dr. Eugen NEGRICI – subiect rezervat.

Orele 14.00 -19.00, vizită la sfinte mănăstiri din Cerurile Oltului: Govora, Dintr-un Lemn, Surpatele, Bistriţa, Horezu.

Duminică, 25 septembrie 2011

Ora 19.00, în holul mare al Bibliotecii Judeţene, Concert susţinut de Corul „Euphonia” al Filarmonicii de Stat „Ion Dumitrescu”, dirijor Aurel Poenaru.

Poți comenta aici

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Alte articole de la Uncategorized