Titeștiul nu are nici medic de familie, nici farmacie în contract cu CAS Vâlcea


La sfârșitul anului trecut dar se pare că situația încă se menține, se înregistrează o singură localitate –  comuna Titești – în care accesul la serviciile medicale furnizate de către un medic de familie se face cu greutate, situatie generată de faptul ca în acestă localitate nu exista cabinete medicale aflate în relație contractuala cu CAS Vâlcea. De asemenea, în 9 localități din județ (comunele Boișoara, Racovița, Runcu, Făurești, Lăpușata, Lăcusteni, Ghioroiu, Lăcusteni, Golești), funcționează în contract cu instituția noastră puncte de lucru ale unor medici de familie din altă localitate.  „CAS Vâlcea  a depus toate eforturile pentru rezolvarea acestor probleme, fiind declanșate procedurile legale pentru înfiintarea unor puncte de lucru în aceste localitati ale unor cabinete medicale din zonele limitrofe”,  precizat Claudiu Irițoiu – responsabil contractare.

De asemene, există 10 localități, unde nu exista farmacii/oficine locale de distributie/punct de lucru al unei farmacii, în contract cu CAS Vâlcea, accesul pacientilor la medicamente compensate si gratuite fiind asigurat în localitățile limitrofe. Printre acestea se numără, bineînțeles, și Titești. Aceasă localitate se pare că este cea mai văduvită, aici nu exista nici medic de familie si nici farmacie/oficina locala de distributie/punct farmaceutic în relație contractuala cu CAS Vâlcea.