Primarul interimar Matei a convocat azi Şedinţa ordinară a lunii iunie


Primarul interimar Gigi Matei a convocat pentru azi, la ora 13.00, şedinţa ordinară a lunii iunie. Pe ordinea de zi sunt următoarele: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi a listei de investiţii pe total surse de finanţare pentru anul 2014; proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului autofinanţat al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi al unităţilor de cultură pentru anul 2014; proiect de hotărâre pentru modificarea art.1, alin.(2) din Hotărârea Consiliului Local nr. 120 din 27 aprilie 2012 privind condiţiile contractării unei finanţări rambursabile internă în valoare de 15.000.000 lei; proiect de hotărâre privind organizarea evenimentelor desfăşurate cu ocazia „Zilelor Imnului Naţional”; proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi desfăşurării în municipiul Râmnicu Vâlcea a Festivalului Internaţional de Teatru „Ariel Inter Fest – ediţia a IV-a”; proiect de hotărâre privind efectuarea unor plăţi din bugetul local; proiect de hotărâre privind modificarea organi­gramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului şi Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor; proiect de hotă­râre privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Creşe; proiect de hotărâre privind revocarea în parte a prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 59/2006 referitoare la transmiterea în administrarea Clubului Sportiv Municipal Râmnicu Vâlcea a terenului de fotbal Căzăneşti; proiect de hotărâre privind transmiterea unui spaţiu situat în  PT 33; proiect de hotărâre privind cedarea către S.C. GDF SUEZ Energy România S.A. a conductelor de gaze naturale deviate pe b-dul Tudor Vladimirescu; proiect de hotărâre privind mandatarea reprezen­tan­tului municipiului în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. APAVIL S.A; proiect de hotărâre privind revocarea reprezentanţilor Consiliului Local în Adunarea Generală a Acţionarilor de la Societatea ETA SA şi desemnarea altor reprezentanţi; proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de selecţie în vederea efectuării propunerilor pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie la societatea ETA SA; proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor Consiliului Local în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea ETA S.A; proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării Regulamentului  privind amplasarea mijloacelor de publicitate  în municipiul Râmnicu Vâlcea aprobat prin HCL nr. 146 din 31.05.2012; proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de convenţie ce se va încheia între munici­piul Râmnicu Vâlcea şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale; proiect de hotărâre privind stabilirea activităţilor care pot fi desfăşurate de către persoanele supravegheate, precum şi a instituţiilor unde se pot desfăşura aceste activităţi; proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.   307/2013 referitoare la actualizarea Regulamen­tului de acordare de sprijin financiar din bugetul local – Cap. 67 „Cultură, recreere şi religie”.  

Posting....