Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

17 septembrie 2021

Premiul Național de Poezie, în Italia, pentru Ion Andreiță


andreitaDouă mari premii s-au acordat în Italia, numai în această toamnă, poeziei din România. Cum am scris în ziarul de luni, po­e­tului Adrian Mun­­teanu, din Brașov, i se va decerna la Mi­lano, în 28 octombrie, Premiul euro­pean NUX. Un alt premiat în patria lui Francesco Petrarca este scriitorul Ion An­dreiță, din București, care a primit PREMIUL NAȚIONAL DE POEZIE atribuit, duminică, 15 octombrie, chiar în deschiderea ediției a III-a a Festi­valului vinului în versuri – Verso Monte Sano – din orașul Potenza Picena (Marche). Tema concursului este dife­rită de la an la an, dar are un numitor comun: vinul, principala resursă eco­no­mică a zonei. În 2012, cuvântul te­matic a fost VITE, cu două înțelesuri în italiană: atât viță de vie, cât și viață. La actuala ediție a concursului inter­na­țional, juriul a selectat, pentru a fi pre­miate, doar 15 poezii din 167, semnate de tot atâția poeți din Italia și din aproape toate țările Europei. Între poeții de pe continent care au primit apre­cierile juriului desemnat de orga­ni­zator – Biblioteca Comunale „Car­lo Cene­­relli Campana” – se află și Ion An­dreiță, prie­te­nul și colaboratorul nostru fidel. Juriul a pre­miat poezia sa „Elegie la ple­carea fratelui iubit” („Ele­gia per la departita dell’amato fratello), care a fost inclusă în vo­lumul oficial a evenimentului „Premio Verso Monte San­to”. Poetul român a fost prezentat juriului de Associazione ROMANIAN LAND – Marche, Recanati (Asociația Pământ româ­nesc), care de ani de zile, prin acțiunile sale, contri­buie la pro­movarea culturii, artei și literaturii ro­mânești în Italia și în Europa. Pre­șe­dinta asociației amintite, Jenica Ra­chi­noiu Cesca a citit, în debutul mani­fes­tării, poezia lui Ion Andreiță, în am­bele limbi, care a fost mult aplaudată de public, dar și de juriul prezent în sala în care a avut loc pres­ti­gioasa mani­festare închinată versului și meta­forei.

Poetul român Ion Andreiță a fost prezentat cititorilor italieni, ca și româ­nilor din Italia, de săptămânalul „Ac­tua­litatea ma­ga­zin”, în ediția sa din 16-19 octombrie, sub titlul „Poezia româ­neas­că premiată în Italia”, autorul articolului subliniind onoarea cu care a fost celebrată cultura română în Pe­nin­sulă prin izbânda lui Ion Andreiță, „poetul care s-a detaşat mereu printr-o sensibilitate susţi­nu­tă de imboldul sti­listic al mijloacelor cla­sice de expri­ma­re”, cum nota un confrate.
Ion_Andreita_dipoloma 

Poți comenta aici

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Alte articole de la Uncategorized