Buget suficient pentru vâlcenii cu afecțiuni renale


56 de bolnavi, din județ, sunt înregistrați ca făcând hemodializă și tratament în cadrul programului național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insu­fi­ci­ență renală cronică, iar alți nouă beneficiază de tratament de dializă peritoneală. Bugetul lunar alocat de Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea pentru acest pro­gram național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală croni­că este, în medie, de 261.000 lei. Doi furnizori de servicii medicale de hemo­dia­liză și dializă peritoneală se află în contract cu CNAS, fondurile alocate prin buget până la sfârșitul anului fiind suficiente pentru acoperirea cheltuielilor cu trata­men­tul bolnavilor.