Plata contribuţiilor sociale pentru persoane fizice


Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte că, potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 pentru modi­fi­ca­rea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, înce­pând cu 1 iulie 2012, contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice trec în administrarea Agenţiei Naţio­na­le de Administrare Fiscală, prin direc­ţiile generale ale finanţelor publice ju­de­ţene, şi se achită la unităţile Trezo­reriei Statului la care contribuabilii sunt arondaţi în funcţie de localitatea de domiciliu.

Plăţile se fac în conturi de venituri bugetare distincte, codificate cu codul de identificare fiscală al contribua­bililor.

Conturile în care se încasează contribuţiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice sunt:

– 22.21.03.12 „Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de persoane care realizează venituri din activităţi independente, activităţi agri­co­le şi asocieri fără personalitate juridică”;

– 26.21.05.03.02 „Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de persoane care realizează venituri din activităţi independente şi alte ac­tivităţi şi persoanele care nu realizea­ză venituri”.

Conturile IBAN aferente acestor conturi se găsesc la fiecare trezorerie în parte, precum şi pe websiteul DGFP Vâlcea, la categoria Trezorerie/ Co­duri IBAN, din prima pagină, meniul superior.

În acest context, mai jos, reamin­tim contribuabililor arondarea localită­ţilor la unităţile Trezoreriei Statului din judeţul Vâlcea.

Trezoreria Râmnicu-Vâlcea: Râmnicu-Vâlcea, Berislăveşti, Băile-Govora, Băile-Olăneşti, Budeşti, Bujo­reni, Buneşti, Călimăneşti, Dăeşti, Dănicei, Goleşti, Mihăeşti, Milcoiu, Mu­e­reasca, Nicolae Bălcescu, Ocne­le-Mari, Păuşeşti-Măglaşi, Runcu, Sălătrucel, Stoeneşti, Vlădeşti.

Trezoreria Drăgăşani: Drăgă­şani, Amărăşti, Creţeni, Glăvile, Guşo­eni, Lungeşti, Mădulari, Mitrofani, Orleşti, Pesceana, Prundeni, Scundu, Suteşti, Ştefăneşti, Şuşani, Voiceşti.

Trezoreria Băbeni: Băbeni, Dră­goeşti, Frânceşti, Galicea, Ioneşti, Lădeşti, Lăpuşata, Olanu, Popeşti, Ro­eşti, Stoileşti, Şirineasa.

Trezoreria Bălceşti: Bălceşti, Diculeşti, Făureşti, Fârtăţeşti, Ghioro­iu, Laloşu, Lăcusteni, Măciuca, Roşii­le, Stăneşti, Tetoiu, Valea-Mare.

Trezoreria Berbeşti: Berbeşti, Alunu, Grădiştea, Livezi, Mateeşti, Si­neşti, Zătreni

Trezoreria Gura-Lotrului: Brezoi, Boişoara, Câineni, Malaia, Perişani, Racoviţa, Titeşti, Voineasa.

Trezoreria Horezu: Horezu Băr­bă­teşti, Costeşti, Cernişoara, Copă­ceni, Măldăreşti, Oteşani, Păuşeşti-Otăsău, Pietrari, Slătioara, Stroeşti, Tom­şani, Vaideeni.