Oltchim aniversează astăzi 45 de ani de la înfiinţare. Pornirea primei instalaţii de pe platforma Arpechim anunţă o revigorare economică a Oltchim


SC Oltchim SA, unicul complex petrochimic din România format din combinatul chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea şi Divizia Petrochimică Arpechim Piteşti, sărbătoreşte astăzi 45 de ani de activitate. În această perioadă Oltchim şi Arpechim au reuşit să fie principalul motor de dezvoltare al unei întregi regiuni, de existenţa lor legându-se destinele mai multor generaţii de vâlceni şi argeşeni.

După 45 de ani de activitate, combinatul chimic Oltchim realizează 65% din producţia industrială a Jude­ţului Vâlcea, reprezentând pilonul principal pe care se sprijină economia judeţului, fiind în acelaşi timp şi principalul angajator local, cu un număr de peste 3000 de angajaţi. Importanţa strategică a combinatului Oltchim în economia naţională este dată de un întreg lanţ de conexiuni şi dependenţe economice pe care acesta le generează cu o serie de industrii, printre care se numără Arpechim Piteşti, CET Govora SA, Ciech Uzinele Sodice Govora, exploatarea minieră Berbeşti, Salina Ocnele Mari, Cariera de Calcar Bistriţa.

Oltchim este cel mai mare producător de pe piaţa internă de produse clorosodice, solvenţi cloruraţi şi unicul producător de PVC, polioli-polieteri, oxo-alcooli, anhidridă ftalică şi plastifianţi, produse de bază pentru alte industrii ale economiei româneşti. Totodată, Oltchim este şi cel mai mare producător din Europa Centrală şi de Est la produsele sale principale, respectiv PVC, sodă caustică, polioli-polieteri şi DOP, cu pieţe de desfacere atât în Uniunea Europeană cât şi în ţări cu economii emergente precum Turcia sau Rusia.

“Oltchim ajunge astăzi la vârsta maturităţii, un moment propice pentru a ne face bilanţul şi pentru a ne fixa noi obiective. Cea mai mare spe­ranţă, dar şi provocare de care se lea­gă soarta Oltchim în acest mo­ment este realizarea unei privatizări de succes, care să garanteze dez­vol­tarea durabilă a fabricii şi a comu­nităţii locale, strâns legată de soarta combinatului”, declară Constan­tin Roibu, directorul general Oltchim.

Rezultatele pozitive înregistrate în primul trimestru din 2011 de Oltchim, precum şi dinamica bursieră pozitivă a titlurilor Oltchim, deschid perspectiva unui proces de privatizare coerent şi în beneficiul tuturor părţilor. “În ciuda condiţiilor dificile cauzate de lipsa materiilor prime, Oltchim a reuşit în primul trimestru al acestui an să găsească surse alternative de aprovizionare şi să majoreze capacitatea de producţie de la 35%, în anii 2009 şi 2010, la 57%. Avem speranţa că anul 2011 va însemna funcţionarea Combinatului Oltchim la capacitate maximă, integrat cu Petrochimia Arpechim şi revenirea lui pe profit, tocmai pentru a creşte valoarea acestuia şi a-l face cât mai atractiv pentru investitorii serioşi. Repornirea primei instalaţii de pe platforma Arpechim până la sfârşitul acestei luni ne dă noi motive să credem într-o revigorare imediată a Oltchim”, mai subliniază Constantin Roibu.