„Numai în România putea dura un deceniu modificarea unui rând de lege!”


• edilul Costeștiului salută anunțul prefectului Renga cu privire la cele 16 hectare de care depinde supraviețuirea economică a Vâlcii

La finele săptămânii trecute, reprezen­tantul Guvernului în județ a anunțat că Minis­terul Mediului și-a dat acordul pentru o HG care să poată scăpa de emoții întreaga Vâlcea. Este, evident, vorba de exploatarea de calcar de la Bistrița acolo unde o greșeală legislativă a avut nevoie de 12 ani pentru a fi remediată! În fapt, problemele au apărut încă din timpul lui Adrian Năstase prin suprapunerea unei părți din Parcul Național „Buila Vânturarița” cu perimetrul de exploatare a calcarului.
Pentru a salva situația, în conformitate cu art. 22 din OUG 57/2007, s-a propus constituirea unei zone de dezvoltare durabilă pe suprafaţa încadrată atât în Parcul Naţional, cât şi în perimetrul minier. Această soluţie nu ar afecta scopul urmărit prin decla­rarea ariei protejate. Din totalul suprafeţei Parcului Naţional „Buila Vânturariţa”, de aproxi­mativ 4.500 ha, doar 29 ha sunt necesare continuării activităţii miniere (16 ha pentru exploatare şi 13 ha pentru realizarea căilor de acces). Centrul de Cercetare a Mediului şi Valorificare Durabilă a Resur­selor, din cadrul Universităţii din Craiova, a întocmit, la solicitarea SNS Salrom Exploa­tarea Minieră Râmnicu Vâlcea, o docu­mentaţie profesionistă privind modificarea limitelor Parcului Naţional, aceasta fiind depusă la Ministerul Mediului (nr. 125612/17 septembrie 2007). Cu toate acestea, Consiliul Ştiinţific al Parcului Naţional a dat un aviz negativ, nefiind acceptată nici o variantă propusă de E.M. Râmnicu Vâlcea pentru rezolvarea situaţiei.
Cinci luni mai târziu, Consiliul Ştiinţific şi-a dat acordul ca cele 16 ha suprapuse să fie incluse în zona de dezvoltare durabilă a parcului, însă a respins din nou ideea renun­ţării şi la cele 13 ha, necesare amenajării drumurilor pentru transportul calcarului către platforma chimică de la Râmnicu Vâlcea. În cazul în care, în continuare, exploatarea s-ar face doar în zona nesuprapusă cu aria protejată, resursele de calcar ar fi asigurate timp de maxim 14 ani. Dar, acest mod de exploatare nu este posibil din punct de vedere tehnic, întrucât nu se pot executa lucrările de deschidere absolut necesare extragerii rezervelor de calcar. Drept urmare, pentru ca activitatea minieră să se poată desfăşura în condiţii optime, E.M. Râmnicu Vâlcea are nevoie şi de cele 13 ha. Exploa­tarea zăcământului de calcar în zona Bistriţa este vitală pentru economia judeţului nostru, de această activitate depinzând în mod direct două dintre cele mai importante com­panii vâlcene: Oltchim şi Uzinele Sodice Govora. Suprafaţa Parcului Naţional „Buila Vân­turariţa” are şi statut de arie naturală protejată de interes comunitar, respectiv sit de importanţă comunitară – ROSCI0015 „Buila Vânturariţa” declarat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltărilor rurale nr. 1964/2007 privind instruirea regimului de arie naturala protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România şi sit de importanţă specială avifaunistică – ROSPA0025 Cozia – Buila – Vânturariţa declarat prin Hotărârea Guver­nului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.
Prefectul Radu Renga a avut, în data de 21 iulie 2016, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, o întâlnire cu ministrul Cristiana Pașca Palmer. La masa discuțiilor s-au aflat și reprezentanți ai Societății Națio­nale de Sare. Ministrului i-a fost prezentată situația actuală a exploatării de calcar Arnota-Costești, precum și posibilitatea con­tinuării acestui proces într-o zonă de dez­voltare durabilă pe termen mediu și lung. În urma prezentării situației, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor și-a arătat încă de atunci deschiderea totală pentru rezolvarea pro­blemei, dar cu parcurgerea pașilor proce­durali impuși de legislația în vigoare. În cazul nerezolvării situației de suprapunere a celor două perimetre, exploatarea calcarului ar înceta în patru ani, conform estimării specia­liștilor. Societatea Naţională a Sării (SNS) Salrom – Sucursala Exploatarea Minieră (EM) Râmnicu Vâlcea, care exploatează calcar în zona Bistriţa-Costeşti, a ajuns la limita Parcului Naţional „Buila-Vânturariţa”, arie naturală protejată, parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România. SNS – EM Râmnicu Vâlcea exploatează calcar în zona Bistriţa (comuna Costeşti din județul Vâlcea) în baza unei licenţe aprobată prin HG nr. 652/2000.
Contactat telefonic, șeful administrației locale, a adoptat un ton dulce-amărui pe această temă: „Dacă mi-ar fi spus cineva că va dura peste un deceniu ca să se repare un amărât de rând de lege, aș fi emigrat unde vedeam cu ochii! Numai în România se pot petrece astfel de accidente, numai la noi trebuie să aduci totul în pragul catastrofei ca să se miște ceva. Îi mulțumesc public prefec­tului Renga pentru implicarea dovedită și sper ca, până la finele anului, să avem acest HG gata și să nu mai stăm cu frica în sân că ne mor râșii sau vrăbiile cu ciocul mov dacă mai exploatăm calcar într-o zonă protejată!”