Minea şi Coveianu, după gratii!


• cei doi se află încarceraţi la Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul IPJ Vâlcea

În seara zilei de 6 iunie, au fost arestaţi şi încarceraţi omul de afaceri Nicolae Minea – acţionar majo­ritar şi preşedintele Consiliului de Ad­minis­tra­ţie al SC Alutus SA Râmnicu Vâl­cea şi colaboratorul acestuia, Marin Coveianu. „Pe numele celor doi, Cur­tea de Apel Bucureşti a emis man­date de executare a pedepsei cu în­chi­­­soarea pentru o perioadă de 8, res­pectiv 6 ani pentru săvârşirea in­frac­ţiunii de stabilirea cu intenţie a unei valori diminuate faţă de valoarea co­mercială reală a bunurilor apar­ţi­nând autorităţii publice sau instituţiilor publice. Magistraţii au reţinut în sar­cina lui Nicolae Minea faptul că, în perioada 2001-2004, având calitatea de acţionar majoritar şi preşedinte al Consiliului de Administraţie al unei societăţi comerciale, a înstrăinat 3 din 12 terenuri care aparţineau domeniu­lui public al statului de interes local şi se aflau în folosinţa societăţii. De ase­menea, s-a stabilit că susnumitul l-a determinat pe Marin C., acţionar majoritar şi preşedinte al Consiliului de Administraţie, să înstrăineze şi celelalte 8 terenuri, în scopul obţinerii de foloase injuste atât pentru sine, cât şi pentru celelalte societăţi co­mer­ciale, la care aveau interes în mod direct sau indirect. În sarcina lui Marin C, magistraţii au reţinut faptul că a ac­cep­tat hotărârea de a săvârşi o in­fracţiune a lui Nicolae M. şi în peri­oa­da 2001-2004 a dispus înstrăinarea a 8 terenuri care aparţineau domeniului public al statului de interes local şi aflate în folosinţa societăţii comer­ciale. Prejudiciul cauzat ca urmare a diferenţei dintre valoarea cu care te­renurile au fost înregistrate şi va­loa­rea contabilă reală este de 3.882.381 lei”, a declarat inspectorul Alina Teo­do­rescu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie.