MADR pregăteşte minimisul cerut de agricultorii vâlceni


După cum vă anunţam într-o recentă ediţie a ziarului nostru, dezastrele naturale din această vară au determinat şefii agriculturii locale să solicite ajutor de la Minister pentru a mai atenua din efectele grindinii, ploilor torenţiale şi a vântului puternic. Intervenţia Bucureştiului vine sub forma unui proiect de Hotărâre privind aproba­rea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în peri­oada mai – iulie 2014 ce au produs pagube asupra sectorului apicol”. Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis reglementată de prezenta hotărâre, sunt de 4.131mii lei (circa 938.863,6 mii euro) şi se asigură de la bugetul de stat în limita preve­derilor bugetare aprobate Ministe­rului Agriculturii şi Dezvoltării Ru­rale pe anul 2015 la capitolul 83.01 “Agricultură, silvicultură, piscicul­tură şi vânătoare”, articolul 40.15 “Sprijinirea producătorilor agricoli”. Ajutoarele de minimis acordate în temeiul prezentului proiect de hotărâre nu pot fi cumulate cu ajutoarele de stat acordate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 562/2012 privind aprobarea schemei “Aju­toare de minimis pentru compensa­rea efectelor fenomenelor meteoro­logice nefavorabile manifestate în perioada ianuarie-februarie 2012 asupra culturilor de legume şi/sau flori în spaţii protejate” care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal, Hotărârii Guvernului nr. 897/2012 privind schema “Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de secetă manifestat în anul agricol 2011-2012 asupra culturilor agricole” care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal, Hotărârii Guver­nului nr. 859/2013 privind acorda­rea ajutorului de minimis pentru achiziţionarea de tancuri de răcire a laptelui, Hotărârii Guvernului nr. 962/2013 privind aprobarea acor­dării de ajutoare de minimis pentru conservarea raselor de animale în pericol de abandon și a Hotărârii Guvernului nr. 606/2014 privind aprobarea schemei „Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeo­rologice nefavorabile manifestate în perioada aprilie – iulie 2014 asupra culturilor agricole în spaţii protejate” care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal, în cazul în care acest cumul de ajutoare depăşeşte suma maximă de 15.000 euro pe beneficiar şi pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.