Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor” – perspective istoriografice și metodologie


Sesiune internă de comunicări la Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor” al Academiei Române, din Craiova
Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor” al Academiei Române, din Craiova, promotor activ al unor acțiuni consistente de evidențiere a realizărilor trecutului, dar și de trasare a unor coordonate pentru viitor, s-a manifestat ca o instituție științifică de prestigiu atât în plan local, cât și în plan național și internațional. De-a lungul timpului, rezultatele principalelor domenii de cercetare au fost inserate, în primul rând, în propriile reviste – Arhivele Olteniei, serie nouă, ajunsă la nr. 36/2022 și Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”, la nr. XXIII/2022 – , precum și în alte periodice de specialitate editate în țară și străinătate ori în studii monografice. Începând cu anul 1990, cercetarea s-a efectuat pe bază de programe aprobate de către prezidiul Academiei Române și de granturi obținute prin concurs. Proiectele de cercetare din cadrul programelor au reprezentat obiective importante pentru colectivul de cercetători din cadrul acestei instituții academice și au fost rezolvate cu muncă, responsabilitate și dăruire.
În perioada 7-15 iunie 2022, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor” al Academiei Române, din Craiova organizează sesiunea internă de comunicări referitoare la programele de cercetare asumate în perioada 2020-2023 de către cercetătorii din cadrul celor două compartimente științifice: istorie-arheologie și etnografie, filologie și filosofie. Activitatea științifică în cadrul instituției se axează în mod prioritar pe șase programe de cercetare. În domeniul arheologiei, cercetările vizează funcția simbolică și ritualică a focului în comunitățile preistorice. În domeniile Evului Mediu, perioadei moderne şi contemporane, direcţiile de cercetare privilegiază următoarele teme: izvoarele istorice ale literaturii de secol XVI-XVII despre spaţiul balcanic; elite boiereşti şi arhitectură specifică în Oltenia (secolele XVIII-XIX); modernizare şi urbanizare în Oltenia; cultura memoriei în Oltenia; reformarea societăţii româneşti: de la campaniile culturale regale la instituţia Serviciului Social; cooperaţia din Oltenia rurală în perioada interbelică; comercianți și firme din Craiova (1918/1948); mitologii, realităţi şi strategii de aprovizionare în Republica Socialistă România (1965-1989); ideologii, practici politice și procese electorale etc. În domeniul filologiei, au fost avute în vedere realizarea unor instrumente de lucru în domeniile toponimiei. Cercetarea din domeniul etnografiei este centrată pe specificul unor areale geografico-culturale din zona Olteniei, etnologia unor practici tradiţionale, schimbările de mentalitate din universul rural. În domeniul filosofiei s-au conturat două direcţii principale: studiul ideilor şi conceptelor de bază şi integrarea contribuţiilor româneşti în circuitul european.
În primele zile de întâlniri și discuții un accent deosebit a fost pus pe stadiul actual al cunoștințelor, valorificarea parțială şi metodele de lucru utilizate în perioada de documentare. În acest sens, un rol important l-au avut investigarea fondurilor inedite din cadrul Serviciului Arhivelor Naţionale Istorice Centrale din Bucureşti şi ale Serviciilor Judeţene Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea, Mehedinţi, Argeş şi Teleorman, studierea materialelor existente în baza documentară a bibliotecilor și muzeelor județene, a Centrului judeţean pentru Promovarea şi Conservarea Culturii Tradiţionale, Dolj, precum şi a centrelor similare din judeţele Olt, Mehedinţi, Gorj, Vâlcea.
Valorificarea rezultatelor prin intermediul publicațiilor de specialitate din țară și străinătate, participările la manifestări științifice, colaborările pe plan științific, parteneriatele naționale și internaționale sunt doar câteva dintre obiectivele urmărite de cercetătorii Institutului de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor” pentru promovarea cercetării din Oltenia istorică.
• Cercet. șt. III, dr. Loredana-Maria ILIN-GROZOIU, purtător de cuvânt al ICSU „C. S. Nicolăescu-Plopșor” Craiova

Posting....