Inspectorul general Gherghinaru spune că există probleme la proiectul campusului de la „Pleșoianu”


Lucrările s-au mișcat greoi nu doar la campusul școlar din Călimănești, ci și la cel de la Liceul Tehnologic „Căpitan Nicolae Pleșoianu” din Râmnic. Din lipsa banilor, lucrările stagnează. Șeful în­vă­ță­mântului vâlcean, Ion Gherghinaru, care este, în același timp, și consilier la primăria municipiului, sus­ține că trebuie găsită o soluție pentru finanțarea campusului, în condițiile în care ar fi nereguli în proiect: „Modul cum a fost derulat proiectul nu a permis întocmirea documentației pentru primirea fondurilor pentru finanțare. Există probleme în gestionarea fondu­rilor, a proiectului, au fost demo­lări… Când documentația nu e corectă și sursa de finanțare o reprezintă fondu­rile europene, când există o greșeală, pierzi din start… Trebuie găsită o soluție și ne vom consulta noi, consilierii locali”. Cum era firesc, am solicitat și părerea directorului liceului, profesor Adrian Boureci: „Aștept cu speranță promovarea proiectului POR până pe 16 aprilie și transmiterea documentației pentru evaluare la Craiova. Am aflat că există unele litigii cu primăria și una din firmele care au executat lucrările, probleme ce sper să se rezolve. Dacă nu se pot continua lucrările, prin aceas­tă modalitate, aștept sprijinul ferm al consilierilor locali pentru finanțarea lucrărilor la o investiție importantă din centrul orașului”. 

Menționăm că, legat de campusul școlar de la „Pleșoianu”, s-a finalizat sala de sport, dar nu s-a făcut recepția, s-a realizat fundația noii școli în propor­ție de 40%, s-a modernizat jumătate din mansardă și mai trebuie realizate dormitoarele. Per total, investiția reali­zată este cam de 50%.