În sfârșit, vești bune pentru primari: Simplificări la accesul fondurilor PNDR


Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a adus modificări formularelor prin care se solicită plățile pentru submăsurile care au beneficiari autorități publice. Aceste modificări privesc submăsurile 4.3 (infrastructura agricolă și silvică), 7.2 (infrastructura rurală de bază), 7.6 (protejarea patrimoniului cultural) și 19.2 (implementarea strategiilor pentru GAL) și au ca rezultat simplificarea efectivă și imediată a modului de implementare a proiectelor.
Una dintre modificările aduse este aceea că beneficiarii pot face dovada inițierii demersurilor necesare obținerii unor avize, autorizații sau certificate, inclusiv a Angajamentului beneficiarului, la depunerea ultimei cereri de plată. În acest caz, documentele finale trebuie prezentate la Centrul Regional sau Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale în maxim șase luni de la efectuarea plății finale (de la primirea notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plății).
O altă condiționalitate eliminată este cea cu privire la prezentarea spre autorizare la prima tranșă de plată a cheltuielilor eligibile în procent de minim 20% din valoarea totală eligibilă a proiectului. Astfel, prima cerere de plată depusă de beneficiar, exceptând avansul, nu mai este condiționată valoric. Aceasta nu este condiționată nici de tipul cheltuielilor care se solicită prin aceasta, care pot fi servicii și/sau bunuri și/sau lucrări. Modul de acceptare a plăților efectuate în baza unor contracte de cesiune de creanță s-a simplificat prin eliminarea acordului prealabil al AFIR, precum și a condițiilor restrictive impuse în raport cu cadrul legislativ aplicabil. În astfel de situații, beneficiarul trebuie să prezinte contractele de cesiune de creanță odată cu Dosarul cererii de plată în care se solicită plăți efectuate către cesionari.
Instrucțiunile și formularele de plată precum și metodologiile de completare sunt disponibile pe site-ul www.afir.info, secțiunea «Informații utile – Proceduri de lucru pentru PNDR».
Informațiile prezentate ne-au fost oferite de către Alina Păunoiu (foto), director OJFIR Vâlcea.