În mod public, avocatul Dumitru Drăguţă oferă răspuns solicitărilor lui Marcel Boboc


În ultimele două-trei săptămâni, Marcel Boboc, membru în Biroul Federal al FR Box şi consilier al primarului Emilian Frâncu pe probleme de sport a lansat în presa locală unele idei din care se subînţelege faptul că bugetul CS Chimia Râmnicu Vâlcea, provenit în mare parte din fonduri publice, nu este cheltuit tocmai în folosul sportivilor. Acesta este şi votivul pentru care unii dintre sportivi (în speţă fiind vorba despre pugilistul Mihai Adrian) doresc să plece de la clubul râmnicean. Pornind de la punctul de vedere al fostului boxer Marcel Boboc exprimat în mai multe publicaţii locale, am decis să solicităm şi opinia părţii „pusă la colţ” prin vorbele acestuia, CS Chimia Râmnicu Vâlcea.

Directorul clubului vâlcean, avocatul Dumitru Drăguţă, ne-a precizat faptul că, în data de 20 ianuarie, pe adresa instituţiei pe care o conduce, a sosit o cerere, formulată în baza Legii 544/2001, privind liberul acces la informaţii, semnată de către Marcel Boboc. Prin aceasta, membrul în Biroul Federal al FR Box solicita copii ale documentelor din care să reiasă bugetul pe care clubul Chimia l-a avut la dispoziţie în anul 2013, dar şi organigrama pe anii 2013 şi 2014, precum şi repartiţia fondurilor către toate cele 13 secţii pe anul 2014. Directorul CS Chimia ne-a pus la dispoziţie o copie a cererii trimisă de Marcel Boboc, pe care o vom publica în ultima parte a artico­lului.

Ca urmare a cererii primite, în data de 6 februarie, clubul CS Chimia a dat curs acesteia, oferind un răspuns scris fostului pugilist Marcel Boboc. Din copia documentului ce ne-a fost pusă la dispoziţie de către directorul CS Chimia, pe care o vom publica de asemenea în acest articol, reiese faptul că bugetul iniţial pe anul 2013 a fost de 848.170 lei. Pentru activitatea sportivă desfăşurată de cele 13 secţii, bugetul alocat a fost de 250.237 lei. În document se mai arată negru pe alb faptul că, la finalul anului 2013, în buget au survenit unele modificări. Astfel, au fost atrase finanţări suplimentare de aproximativ 30.000 lei, provenind de la sponsori şi Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, bugetul total al clubului ajungând la 876.541 lei. Fondurile destinate activităţilor sportive au sporit şi ele, ajungând la 317.117 lei. Din aceşti bani, clubul vâlcean a asigurat participarea tuturor sportivilor la competiţii interne, a oferit indemnizaţii de efort pentru sportivii medaliaţi şi pentru cei de perspectivă, premii pentru medalii obţinute la campionate naţionale, totul ca urmare a legilor în vigoare.

În răspunsul oferit de CS Chimia, se mai arată faptul că secţia de Box a cheltuit, în anul 2013, suma de 22.636 lei. Tot în acel an, în organigrama clubul vâlcean se aflau 10 antrenori cu normă întreagă şi patru antrenori cu jumătate de normă, pentru ca, în 2014, în organigramă să fie cuprinşi opt antrenori cu normă întreagă şi şase cu jumătate de normă. De asemenea, se mai precizează că bugetul aferent anului 2014 nu a fost deocamdată aprobat.

 

Drăguţă: „Nu m-a deranjat cererea domnului Boboc. Până la urmă, oricine are voie să ceară informaţii de interes public”

 

Deşi ne aşteptam la o replică mai acidă din partea directorului Clubului Sportiv Chimia Râmnicu Vâlcea, dat fiind nivelul „războiului mediatic” purtat în ultima perioadă, avocatul Dumitru Drăguţă s-a arătat destul de îngăduitor cu Marcel Boboc şi chiar l-a felicitat pentru faptul că se arată foarte interesat de toate chestiunile ce au legătură cu sportul vâlcean.

„Secţia Box este una dintre cele 13 secţii ce funcţionează în cadrul clubului Chimia. Recunosc faptul că ea nu se află chiar printre fruntaşele clubului în ceea ce priveşte numărul medaliilor câştigate în ultimii ani. Totuşi, nu trebuie să uităm că ea funcţionează cu un singur antre­nor. Este vorba despre Nicu Dobriţoiu. Am avut doi antrenori, dar din momentul în care Petruşi a plecat de la noi, nu am mai avut voie să angajăm pe altcineva. E cunoscută povestea devenită lege prin care se prevede că trebuie să plece şapte oameni ca să poţi angaja unul. Poate mă veţi întreba de ce nu spun nimic de Marius Băluţă. El activează în cadrul clubului, dar este antrenor voluntar. Revenind la solicitarea dom­nului Boboc, pot spune că am oferit răspuns, ea fiind trimisă în temeiul Legii 544/2001, privind liberul acces la informaţii. Chiar nu m-a deranjat această cerere. Până la urmă, oricine are voie să ceară informaţii de interes public. Din contră, pot spune că îl felicit pe domnul Boboc pentru că dă dovadă de implicare în viaţa sportivă vâlceană şi este atent la bunul mers al lucrurilor” (…) „Ţin însă să precizez faptul că noi punem în practică indicaţiile Ministerului, această instituţie având chiar organisme de control a modului în care se cheltuiesc banii. De aceea, şi dacă am vrea tot nu am avea cum să cheltuim banii în alte scopuri decât cele pentru care au fost primiţi. Imediat am fi descoperiţi şi penalizaţi! Din acest motiv, spun că acuzele care au circulat prin presă la adresa clubului, venite din partea domnului Boboc, nu sunt adevărate. Păi, spre exemplu, am citit în presa locală că, în prezent, la clubul Chimia, lucrurile nu ar mai merge tocmai bine, dar, în urmă cu câţiva ani, ele mergeau mai bine şi erau mai multe performanţe. Dacă domnul Boboc vine cu acuzaţia că tocmai din cauza mea ar fi venit această lipsă de performanţe, existentă doar în opinia sa, îl informez că şi în urmă cu mai mulţi ani, atunci când spune că aveam performanţe, tot eu eram director. Nu se contrazice cumva sin­gur? Repet, nu m-a deranjat gestul dum­nealui de a ne solicita anumite infor­ma­ţii, pe care i le-am pus deja la dispo­ziţie. Însă, dacă va mai ieşi prin presă cu tot felul de acuze nefondate la adresa clubului Chimia, de natură să prejudi­cieze imaginea acestei instituţii, putem considera că implicarea sa în viaţa proprie a clubului reprezintă un abuz. Iar, la o adică, acest abuz poate fi încadrat penal”, a subliniat ferm directorul clubului Chimia, avocatul Dumitru Drăguţă.

 

În rândurile următoare, publicăm cererea transmisă de Marcel Boboc clubului Chimia, din data de 20 ianuarie 2014, şi răspunsul oferit de conducerea instituţiei vâlcene, pe 6 februarie 2014:

 

„Domnule Director Dumitru Drăguţă,

Prin prezenta, formulez o cerere conform Legii 544/2001, privind liberul acces la informaţii de interes public. Doresc să primesc o copie a documentelor din care să reiasă bugetul pe care clubul dumneavoastră l-a avut la dispoziţie în anul 2013, dar şi organigrama –pe anii 2013 şi 2014 şi repartiţia fondurilor către toate secţiile sportive din subordine, pe anul 2014.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi furnizate la xerox ori în format elec­tronic, la adresa boby_marcel@yahoo.com, într-un timp cât mai prompt. Menţionez că sunt dispus inclusiv să plătesc texele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate.

Vă mulţumesc pentru solicitudine,

Marcel Boboc, membru în Comitetul Executiv al FR Box”

________________________________

„Domnului Boboc Marcel,

Vicepreşedinte al Federaţiei Române de Box

Referitor la solicitarea dumnea­voastră de a primi unele informaţii de interes public privind activitatea C.S. Chimia Rm. Vâlcea, vă comunicăm următoarele:

1.Bugetul iniţial al C.S. Chimia Râmnicu Vâlcea pentru anul 2013 a fost de 848.170 lei, din care pentru activitate a fost de 848.170 lei, din care pentru activitatea sportivă aferentă celor 13 secţii a fost de 250.237 lei.

La finele anului 2013, în buget au survenit modificări prin atragerea unor sume de la sponsori şi sprijin de la Primăria Mun. Rm. Vâlcea, ajungând la venituri de 876.541 lei, cheltuieli de 876.541 lei, din care pentru activitatea sportivă 317.117 lei.

Cu aceşti bani, Clubul Chimia Râmnicu Vâlcea a asigurat participarea tuturor sportivilor în competiţii interne, indemnizaţii de efort pentru sportivii medaliaţi şi de perspectivă, premii pentru medaliile obţinute la Campionatele Naţionale, conform legilor în vigoare, atât sportivilor cât şi antrenorilor.

Referitor la medalii, în anul 2013, sportivii au obţinut, pe secţii, următoarele rezultate:

ATLETISM– 16 medalii la Campionatele Naţionale; 3 la FOTE; 2 Balcaniadă

BOX– 3 medalii

LUPTE– 2 medalii

SCRIMĂ– 4 medalii

KARATE– 40 medalii

KEMPO– 18 medalii

HANDBAL– locul VI C.N. de Junioare

Secţia Box a Clubului Chimia Râmnicu Vâlcea, în anul 2013, a cheltuit suma de 22.636 lei.

2.Organigrama Clubului Chimia, în anul 2013, a avut cuprinse 21 posturi, din care 10 antrenori cu normă întreagă şi 4 an­trenori cu 0,5 normă. Total 14 antre­nori.

În cursul anului 2013, a avut loc o reducere de personal cu 2 posturi, dintre care 1 post de antrenor maestru.

3. În anul 2014, organigrama clubului cuprinde 19 posturi, dintre care 8 an­trenori cu normă întreagă şi 6 antrenori cu 0,5 normă. Total 14 antrenori.

4.Bugetul pentru anul 2014 nu a fost aprobat

Apreciem interesul dumneavoastră pentru bunul mers al sportului şi vă asigurăm de toată colaborarea.

Director,

Av. Drăguţă Dumitru”