În fine, Vești bune pentru fostul spital Bălcești


Căminele de bătrâni înfiinţate în locul fostelor spitale pot obţine finanţare prin Programului Operaţional cu Capital Uman (POCU), a declarat, la Reşiţa, viceprim-ministrul Sevil Shhaideh: „În 2008, când s-a făcut acea reformă în sănătate şi s-au desfiinţat spitalele, au dat posibilitatea înfiinţării acestor centre de asistenţă socială sau, cele mai multe, centre de bătrâni. Acestea au fost finanţate, în perioada aceea, prin bugetul Ministerul Muncii. Cred că de mai mult de cinci ani nu a mai fost reluată o finanţare pentru aceste instituţii. Avem, în schimb, asigurată finanţarea, şi de aceea nu ne-am mai gândit să punem din bugetul de stat, pentru POCU, toată partea de servicii către persoane vârstnice sau persoane cu dizabilităţi. Din aceste considerente, bugetul de stat nu mai vine să finanţeze, în prezent, centrele respective. Prin urmare, primarii trebuie să-şi depună aceste aplicaţii în POCU, pentru a primi finanţarea”.
Programul Operațional Capital Uman (POCU) stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007-2013 și contribuind, totodată, la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat (AP 2014-2020) – implicit al Fondurilor Europene Structurale și de Investiții din România, şi anume, de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE.
Astfel, în cadrul Axei Prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, suma alocată totală este de 1.047.023.965 euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate din care 65.852.595 euro rezervă de performanță.
Intervențiile din cadrul acestei PI îşi propun atingerea a patru obiective specifice: reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri integrate, reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate, îmbunătățirea alfabetizării digitale a populației din comunități dezavantajate prin susținerea procesului de formare în cadrul rețelei PAPI (e-incluziune), reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile care au depăşit situaţia de vulnerabilitate prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ formare profesională etc. adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale.
Fostul spital din Bălcești a fost transformat în cămin de bătrâni din luna aprilie 2011 în baza Hotărârii de Guvern nr. 212/2011 privind „Dezvoltarea rețelei naționale de cămine pentru persoanele vârstnice”.