Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

24 septembrie 2021

În atenţia contribuabililor care nu şi-au declarat veniturile realizate în anul 2011!


Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâl­cea reaminteşte contribuabililor care, în anul 2011, au realizat venituri din: activităţi inde­pendente, cedarea folosinţei bunurilor; activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real; transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise; opera­ţiuni de vânzare-cumpărare de valută la ter­men, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instru­mente financiare tranzacţionate pe pieţe auto­rizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, că aveau  obligaţia ca, până la 25 mai, să depună la Fisc „De­cla­raţia privind veniturile realizate din România”, cod 200. Reamintim că nedepunerea decla­ra­ţiilor de venit de către persoanele fizice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă  de la 50 la 500  lei.

Pentru procurarea formularelor declara­ţiilor de venit aferente anului fiscal 2011, con­tri­buabilii: se pot prezenta la sediul adminis­traţiei fiscale de unde pot obţine gratuit formularele de declaraţii fiscale; pot descărca formularele de pe websiteul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro/Declaraţii electronice/Persoane fizice/Descărcare declaraţii PF.

După completare, declaraţiile se depun: direct, la administraţia fiscală în a cărei rază teritorială contribuabilul are domiciliul fiscal; prin poştă, cu confirmare de primire, costul trimiterii fiind suportat de către contribuabili; prin mijloace electronice, pe portalul www.e-guvernare.ro, de către contribuabilii persoane fizice deţinători de certificate digitale, care semnează în nume propriu declaraţia. Foarte important! După transmiterea electronică, contribuabilii sunt obligaţi să consulte starea declaraţiei prin vizualizarea acesteia, acce­sând http://www.anaf.ro/StareD112.

Poți comenta aici

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Alte articole de la Uncategorized