Horezenii pot trimite PROPUNERI ȘI CONTESTAȚII privitoare la aprobarea indexării cu indicele inflației a nivelului impozitelor și a altor taxe locale


Primăria orașului Horezu a publicat, pe site-ul propriu, un anunț privind deschiderea procesului de consultare publică privind următorul proiect de act normativ: Hotărâre cu privire la aprobarea indexării cu indicele de inflație a nivelului impozitelor, taxelor și a altor taxe locale aplicabile în anul 2023.
Astfel, până la data de 1 aprilie 2022 (ora 14.00), persoanele interesate, fizice și juridice, pot trimite în scris contestații, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ prin următoarele forme de comunicare:
• prin poștă, la adresa: Primăria orașului Horezu, strada 1 Decembrie, nr. 7, cod poștal 245800;
prin fax, la numărul 0250.860.481;
• prin e-mail, la adresa: primaria@orasul-horezu.ro;
• personal la sediul Primăriei orașului Horezu din strada 1 Decembrie, nr. 7, persoană de contact: Daniela Ogrezeanu – consilier relații cu publicul și comunicare, în zilele lucrătoare, între orele 08.00 – 16.00.

Cum trebuie să procedeze persoanele interesate?

Reprezentanții Primăriei Horezu au mai anunțat că persoanele interesate de a trimite propuneri, sugestii și contestații la această hotărâre trebuie să înainte materiale care vor purta mențiunea „Propuneri privind dezbaterea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea indexării cu indicele de inflație a nivelului impozitelor, taxelor și a altor taxe locale aplicabile în anul 2023”. Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției la secțiunea „Ultimele noutăți”. Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată printr-un document ce va fi publicat la aceeași secțiune.
„Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, dacă acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică până la data de 1 aprilie 2022, orele 14.00”, se mai arată în anunțul publicat pe site-ul Primăriei Horezu.