Guvernul a aprobat cuantumul subvențiilor pentru fermieri


Ministerul Agriculturii a publicat recent pe site-ul său proiectul de act normativ în care sunt prezentate valorile subvențiilor pentru fermieri. Documentul precizează că plățile se fac în lei, la cursul de schimb de 4,4176 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2015 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 323 din 1 octombrie 2015: Schema de plată unică pe suprafață – 79,7392 euro/ha; Plata redis­tri­butivă 1 – 5 ha inclusiv – 5,0000 euro/ha, Plata redistributivă peste 5 și până la 30 ha inclusiv – 51,0789 euro/ha, Plata pentru înverzire – 59,1277 euro/ha, Plata pentru tinerii fermieri – 19,9348 euro/ha, Ajutoare Naționale Tranzitorii pen­tru culturi amplasate pe teren arabil – 19,1942 euro/ha.
Beneficiarii plăților care se efectu­ează în cadrul schemelor de plăți pre­vă­zute la art.1 alin.(1) și alin. (3), sunt cei prevăzuți la art. 7 alin. (1), (2) și (21) și la art.12 din Ordonanța de urgență a Gu­ver­nului nr. 3/2015 pentru aprobarea sche­melor de plăți care se aplică în agri­cultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanță.
Plățile directe prevăzute la art.1 alin.(1) și ANT 1 prevăzute la art.1 alin. (3) se acordă potrivit prevederilor ordo­nanței și Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, con­dițiilor specifice și a modului de imple­men­tare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agri­cole și alte forme de asociere în agri­cul­tură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile com­pen­satorii de dezvoltare rurala aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Pro­gramul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările și complet­ările ulterioare.
Culturile amplasate pe teren arabil sunt: cereale pentru boabe: grâu, se­cară, orz, orzoaică, porumb boabe, sorg, orez și alte cereale; leguminoase pentru boabe: mazăre, fasole și alte legu­mi­noase pentru boabe; rădăcinoase: car­tofi, sfeclă de zahăr, rădăcinoase fura­jere și alte rădăcinoase; plante indus­triale din care: plante textile: in pentru fibră, cânepă pentru fibră, plante uleioa­se: floarea soarelui, rapiță, soia boabe, in pentru ulei, alte plante industriale: tutun, plante medicinale și aromatice; legume: tomate, ceapă uscată, usturoi uscat varză albă, ardei, pepeni verzi și galbeni, și alte legume; furaje verzi în teren arabil: furaje verzi anuale, furaje verzi perene (lucernă, trifoi) și alte furaje verzi în teren arabil; căpșunerii; loturi semincere; alte culturi amplasate pe teren arabil, inclusiv în sere și solarii.