Formularul tipizat pentru autorităţile contractante, disponibil pe site-ul ANRMAP


Autoritatea Naţională de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice (ANRMAP) va publica luni pe site-ul ANRMAP formularul tipizat pe care autorităţile contractante vor trebui să-l completeze în termen de 48 de ore de la încheierea contractelor de achiziţie publică.

„După semnarea contractului de achiziţii publice, autorităţile con­tractante au obligaţia de a transmite către ANRMAP, în termen de 48 de ore, o notificare pe un formular stan­dard cu datele referitoare la mo­mentul încheierii contractului, res­pectiv care este operatorul eco­nomic câştigător, când s-a încheiat contractul şi care este procedura pe care a derulat-o. Toate acestea vor fi transmise pe un formular tipizat care va fi de luni pe site-ul ANRMAP, în SEAP şi în Monitorul Oficial”, a declarat, vineri, preşe­din­tele Autorităţii Naţionale de Re­gle­mentare şi Monitorizare a Achi­ziţiilor Publice (ANRMAP), Cristina Trăilă.

Potrivit unei Hotărâri adoptate de Guvern, autorităţile contractante sunt obligate să încheie contractele de achiziţii publice fără o întârziere mai mare de 7 zile şi să notifice în­che­ierea ca atare a contractelor de achiziţie publică către ANRMAP, într-un termen de 48 de ore.

„Dacă autorităţile nu vor res­pec­ta aceste termene trebuie să jus­tifice pe de o parte de ce întârzie pentru că nu poţi întârzia după ce ai derulat o procedură şi te-ai plâns că au fost contestaţii sau că a durat prea mult verificarea documentaţiei, iar la sfârşit, după ce ţi-ai desemnat câştigătorul, nu închei contractul. De aceea vrem şi noi să avem aceas­tă justificare în scris, dacă există o astfel de întârziere”, a spus Trailă.

Aceasta a precizat că actul normativ adoptat de Guvern este un demers de a transparentiza ceea ce înseamnă procedurile de achiziţii publice şi de avea o mai bună monitorizare a sistemului pentru efectuarea statisticilor şi raportările necesare.

Guvernul a adoptat în data de 23 martie o hotărâre prin care auto­rităţile contractante sunt obligate să încheie contractele de achiziţii pu­blice fără o întârziere mai mare de 7 zile, pentru îmbunătăţirea absorb­ţiei fondurilor europene. Un alt mo­tiv pentru adoptarea acestor modi­fi­cări legislative a vizat evitarea în­târ­zierii în implementarea proiectelor majore, indiferent de sursa de fi­nan­ţare, dar cu precădere având ca sursă de finanţare fondurile euro­pene.

Instituţiile care desfăşoară li­ci­taţii de achiziţie publică cu încăl­ca­rea acestor norme riscă amenzi de până la 40.000 de lei, conform OUG 34/2006.