Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

24 septembrie 2021

Festivalul Internaţional de Poezie „Grigore Vieru”, o frumoasă poveste de dragoste


puiu_raducanuMare bucurie când am primit invitaţia la acest eveniment cultural din capitalele Moldovei noastre dulci: Chișinău – Iași, 26-29 octombrie 2011. Dorinţa de a participa la o manifestare culturală de asemenea dimensiuni mă încânta peste măsură.

Aşadar, la drum!

După lungi kilometri și ore bune de mers, parcăm, în sfârșit,  la hotelul Dacia, din Chișinău, locul de întâlnire. În hol, toată delegaţia sosită din România. Ne aşteaptă un numeros grup de oameni de cultură, tot români de-ai noştri. Facem cunoştinţă, ne îm­bră­ţişăm, suntem recomandaţi uni alto­ra de către Filomena şi Daniel Cor­bu, din Iaşi, sufletul şi inima acestui măreţ eveniment.

Festivalul Internaţional de Poezie „Grigore Vieru” a avut loc în zilele de 26 și 27 octombrie la Chișinău, iar în zi­lele de 28 și 29 octombrie la Iași, fiind perceput ca un dialog cultural Chi­şinău-Iaşi.

Miercuri, 26 octombrie, ora 10.00, suntem invitați la Cimitirul Central din Chişinău pentru depunerea de coroane la monumentul funerar al marelui poet, Grigore Vieru.

Aici am ocazia s-o cunosc pe d-na Raisa Vieru, soţia poetului, pe băiatul lor Călin; i-am cunoscut pe academi­cia­nul Nicolae Dabija, pe marii poeți Adam Puslojici și Valeriu Matei, pe mi­nistrul culturii din Republica Moldova, Boris Focşa, pe minunatul om de teatru şi film  Dorel Vişan, pe Andrei Novac, din cadrul Ministerului Culturii de la Bucureşti, pe alți oameni de cultură sosiți la festival.

Am făcut poze, am făcut schimb de cărți de vizită, ne-am împrietenit cu adevărat.

Se ştie bine că apele nu despart, apele nu urăsc, apele unesc maluri, unesc oameni, unesc suflete… Prutul încă sângerează! Prutul încă plânge! Prutul încă suferă că peste Măria  Sa se trece cu paşaportul în mână, că oa­meni de-ai noştri ne verifică trecerea unora spre ceilalţi, cu pistoale la brâu.

Următorul punct al programului, ora 11.00, în marele parc de lângă statuia lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, pe Aleea Clasicilor. Sunt 26 de statui pe alee, dar de puțină vreme numărul lor s-a mărit cu bustul unui alt înger: Gri­gore Vieru. Ajungem cu toţii la statuia marelui poet dispărut în tragicul acci­dent, despre care a aflat o lume întrea­gă. Numărul celor care participă la aceas­tă întrunire creşte consistent. Se depun flori şi coroane, se susţin alocu­ţiuni. Un grup de copii ai Școlii „Gri­go­re Vieru” recită din poeziile celui come­morat.

La ora 12.00, în sala Academiei R. Moldova, se rostesc alte alocuţiuni: Theo­dor Codreanu, Paul Gorban, Mi­hai Cimpoi, Nicolae Dabija, Daniel Cor­bu, Nicolae Jelescu, Valeriu Matei, Dorel Vişan, Vasile Bahnaru, Adam Puslojici, Mihai Vicol, Leons Briedis și soţia sa Maria din Riga – Letonia, dar și autorul acestei corespondențe,  pro­mi­țând celor din sală că voi informa lu­mea culturală a oraşului de sub „Sprân­ceana Coziei”, întregul ținut vâl­cean despre acest eveniment cultural internaţional. Se prezintă şi se lansea­ză cărţi. Mi se oferă prilejul să prezint valorosului auditoriu cartea „Un Or­pheu la Poarta Cetăţii”, primită cu viu interes. Cred că aplauzele şi aprecie­rile primite au fost sincere, dovadă fiind numărul mare de iubitori de carte care mi-au solicitat autografe.

La ora 17.00, în formulă completă, in­vitaţi şi gazde ne-am reîntâlnit la Sala cu Orgă din Chişinău, unde s-a prezentat: Spectacolul extraordinar de muzică şi poezie „Litanii pentru orgă”, realizat de actorul Dorel Vişan, la orgă Svetlana Strezev; apoi, spectacolul „Reaprindeţi candela …”, realizat pe ver­surile poetului Grigore Vieru, cu par­ticiparea lui Gheorghe Ţopa și Mi­hai Munteanu, dar și a Coralei „Vocile primăverii”; Dirijor: Mădălina Ganea.

Deşi a durat destul de mult, la toţi ne-a părut rău că s-a terminat acest emoţionant spectacol dedicat marelui poet român, Grigore Vieru.

FestivalMasa festivă a avut loc în ma­rele separeu-cramă al hotelului Dacia.

A doua zi, 27 octombrie, la ora 10.00,  invitații și gazdele s-au reunit la Sala Azurie a Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, pentru a lua parte la Vernisajul expoziţiei de carte, gra­fică, afişe, manuscrise și fotografii „Gri­­gore Vieru”, prezentate de profe­so­rul Vasile Bahnaru, directorul Institu­tu­lui academic şi de scriitorul acade­mician Mihai Cimpoi. A urmat simpo­zio­nul „Grigore Vieru, poet al spaţiului românesc”. Au participat cu referate şi alocuţiuni scriitori şi traducători invitaţi, moderatori fiind Mihai Cimpoi, Daniel Corbu şi Nicolae Dabija.

Programul a continuat la Univer­si­ta­tea Pedagogică de Stat „Ion Crean­gă”, unde au avut loc întâlniri cu stu­den­ţii şi profesorii de la această pres­tigioasă unitate de învățământ supe­rior cu un program select: evocarea marerlui poet și patriot Grigore Vieru, un recital de poezie, susţinut de acto­rul Nicolae Jelescu, lansări de cărţi.

În aceeași zi, în jurul orei 17.00,  am părăsit spaţiul românesc de peste Prut și ne-am îndreptat spre Iaşi. Am fost cazați la hotelul Moldova.

Vineri, 28 octombrie, începând cu ora 9.30, în Sala de Consiliu a Primă­riei Iaşi: alocuţiunile primarului Gheor­ghe Nechita, a primarului orașului Chi­şi­nău, Dorin Chirtoacă, a domnului Eu­gen Tomac, secretar de stat, Departa­mentul Românilor de Pretutindeni, cele ale academicienilor Mihai Cimpoi, Eugen Simion, Nicolae Dabija şi Gheorghe Duca, intervenția poetului sârb Adam Puslojici şi cuvântul de suflet al doamnei Raisa Vieru.

Manifestările Festivalului Grigore Vieru au continuat  la statuia poetului din Parcul de Cultură Copou, lângă „Teiul lui Eminescu”, unde s-au depus flori, dar a avut loc şi lansarea revistei „Gazeta de pe gard”, număr dedicat poetului Grigore Vieru, realizată de Nichita Danilov şi Daniel Corbu.

La ora 12.00, în 28 octombrie, am luat parte la „Spectacolul Omagial Gri­gore Vieru”, care a avut loc la Colegiul Naţional „C. Negruzzi”, unde invitaţii au avut ocazia să se întâlnească cu elevii acestei prestigioase unități școlare;  în cataloagele acesteia, de-a lungul anilor,  se întâlnesc nume ilustre ale științei și culturii române. Tot aici a avut loc  spectacolul  prezentat de Corul „Angelo” al Liceului Prometeu din Chişinău, dirijor Aurelian Silvestru.

Programul cultural Vieru, în după-amiaza zilei,  a continuat în frumoasa aulă a Bibliotecii Universitare „Mihai Emi­nescu” din Iaşi. Au rostit alocuţiuni aca­demicienii Eugen Simion, Mihai Cim­poi, Adam Puslojici, Nicolae Dabi­ja, dar şi Leons Briedis din Riga-Le­to­nia (un personaj pitoresc din această ţară, care a tradus din mari clasici ro­mâni, din creația lui Grigore Vieru. O poe­zie  a lui Vieru a devenit Imn Naţio­nal Leton. Au mai luat cuvântul Dorel Vişan, Vasile Tărâţeanu – Cernăuţi şi alţii. Spectacolul de muzică şi poezie „În limba ta”, susţinut de Nicolae Je­les­cu (Teatrul Naţional Chişinău), şi co­rul „Angelo” al  Liceului Prometeu, din Chi­şinău, au încheiat penultima zi a fes­tivalului, deosebit de consistentă și în­cărcată de emoții, ca și cele de dina­inte.

După o noapte albă în care am tre­cut prin „filtru”, cu câțiva prieteni, acest periplu cultural moldav, în dimineaţa zilei următoare sună telefonul. Mă în­treb: Cine o fi, oare, la acastă oră mati­nală? De la celălat fir îmi răspunde poe­tul Vasile Morar, bunul meu prie­ten, unul dintre marii poeţi din Mara­mu­reş. Venise și el la Iași, împreună cu d-na Virginia Paraschiv şi  cu  Mihai Ganea, directorul editurii Transilvania, din Baia Mare. Prietenii mei dragi care nu au venit cu … mâna goală, ci cu ultima mea carte, „Pasărea de vânt”. Aşa a fost să fie ca această nouă carte a mea să fie lansată la Iaşi, în casa Pogor, loc sacru (casa unde, pe vre­muri, se adunau membrii cenaclului Ju­ni­mea). Lansarea s-a făcut în pre­zen­ţa unor personalităţi culturale și ştiin­ţifice, de care nu cred că voi mai avea vreodată bucuria să-i am pe toţi la un loc. Doamna Virginia Paraschiv, un „versat” om al literelor,  a făcut „li­nişte-n sală” prin recenzia vorbită a căr­ţii mele; a continuat  poetul Vasile Morar.

A urmat vernisajul expoziţiei de carte, grafică, manuscrise, fotografii „Grigore Vieru și colocviul traducăto­ri­lor” din opera poetului comemorat, „Gri­gore Vieru în dialog liric euro­pean”. Moderatori: Leons Briedis – Riga, Letonia şi Theodor Codreanu. La ora 17.00,  la Ateneul Cultural Tătăraşi a avut loc recitalul de poezie „Litanii pen­tru orgă”, susţinut de actorul Dorel Vişan.

Festivalul Internaţional de poezie „Grigore Vieru”, ediţia a III-a, Chişinău-Iaşi, 2011, se apropia de sfârşit. Întru­nire pentru decernarea premiilor festi­valului, apoi Spectacolul de muzică şi poezie „SCRISOARE DIN BASARA­BIA”: cântece pe versuri de Grigore Vie­ru interpretate de Igor Grosu, Mihai Mun­teanu, Gheorghe Ţopa şi Corul „An­gelo” al Liceului Prometeu din Chi­şinău.

A fost şi s-a dus. A fost un mare eve­niment cultural cu participare  in­ter­n­aţională, trăit cu mari emoţii de toţi participanţii, o reuniune de anver­gură care a născut noi și frumoase prietenii.

Corespondență din Chișinău de la Puiu Răducan

Poți comenta aici

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Alte articole de la Uncategorized