Fârtat își prezintă bugetul pe 21 ianuarie


• proiectul bugetului local al orașului Horezu pe anul 2016, în dezbatere publică

Administrația publică din orașul Horezu, în temeiul legislației privind transparența decizională, a început o largă consultare cu cetățenii pe tema proiectului bugetului local pentru anul 2016. Întâlnirile au drept scop, atât informarea reciprocă administraţie-cetăţeni cât şi prelua­rea şi cuprin­derea în agenda de lucru a primarului și consiliului local a problemelor şi propunerilor pre­zentate de membrii comunităţilor ce formează unitatea administrativ-teritorială, pentru anul 2016. Primarul orașului, Ilie Fârtat, a inițiat o campanie de dezbateri cu cetă­țenii orașului, acțiunea debutând cu cele trei întâlniri care au avut loc ieri, 10 ianuarie, în satele Tănă­sești, Urșani și Ifrimești. Propunerile formu­late de cetățenii celor trei co­munități, precum și cele formulate de cetățenii celorlalte sate; Romanii de jos, Romanii de sus, Romanii de sus – Săliștea și Râmești la dez­ba­terile care vor avea loc în zilele următoare, vor fi analizate și prio­ri­tizate pentru cuprin­derea lor în bu­getul local al anului 2016. Acțiunea va continua cu o dezbatere publică ce va reuni toate comunitățile locale, ONG-urile și insti­tu­țiile care, într-un fel sau altul, depind sau au legătură cu bugetul local al UAT Horezu; învățământ, sănătate, cul­tură, evidența populației, serviciile publice etc. Dezbaterea va avea loc în ziua de 21 ianuarie 2016, orele 16,00 la Casa de cultură Horezu. Ședința de aprobare în consiliul local a bugetului pe anul 2016 va avea loc în ziua de 28 ianuarie a.c.