Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

24 octombrie 2020

Cea mai grea ședință (și ultima?) pentru Păsat


• pus oficial sub urmărire penală de către DNA, președintele interimar are de condus o ședință infernală

Luni dimineață, Gheorghe Păsat iese în fața Vâlcii pentru prima dată de la pupitrul CJ după ce Direcția Națională Antico­rup­ție a început urmărirea sa pe­nală. Ca și cum situația nu ar fi fost suficient de grea, liberalului îi revine sarcina de a conduce o ședință cu numeroase proiecte de hotărâre cel puțin delicate: aprobarea procesului – verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 29 ianuarie 2016; informare privind activitatea desfășurată de vice­pre­ședintele cu atribuții de pre­ședinte al Consiliului Județean Vâlcea, Gheorghe Pasat, de la ultima ședință ordinară și până în prezent; informare privind eficiența activității desfășurate de Inspectoratul de Poliție Jude­țean Vâlcea, în trimestrul IV/2015; raport privind eficiența activității desfășurate de Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea, în cursul anului 2015; Informare privind activitatea din trimestrul IV 2015 a instituțiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Vâlcea.
Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Vâlcea, pre­cum și rectificarea Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Listei obiec­ti­v­elor de investiții ale Consiliului Județean Vâlcea, finan­țate parțial sau integral din bugetul propriu al județului Vâlcea, a bugetelor de venituri și cheltuieli ale unor instituții pu­blice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, pe anul 2016; pro­iect de hotărâre privind apro­ba­rea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2016; proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației Consiliului Județean Vâlcea pentru anul 2016 la Asociația Națională a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică “ANATOP”; proiect de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al județului Vâlcea, a bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și a bugetului împrumuturilor interne, pe perioada 1.01.2015 – 31.12.2015; proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.40 din 31 martie 2009; proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare din învățământul special pentru anul școlar 2016 – 2017; proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul “S.C. EUROFINA S.R.L. – Drăgășani –Mitrofani – Amărăști – Gușoeni”, operatorului de transport rutier, S.C. SLS EXPRESS S.R.L.; proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul “Râmnicu Vâlcea – S.C. VOX PROFILE S.R.L. MIHAESTI”, operatorului de tran­sport rutier, S.C. Antares Transport SA; proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea; proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere, aprobarea contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice îngrijite în cămine și/sau de susținătorii legali, precum și modalitățile de acoperire a costului mediu lunar de întreținere; proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului acționarului unic județul Vâlcea, în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, să aprobe vânzarea către CIECH SPOLKA AKCYJNA VARSOVIA (CIECH S.A.) a pachetului de acțiuni deținut de societate la CIECH SODA ROMANIA SA; proiect de hotărâre privind prelungirea exercitării cu caracter temporar a funcției de șef serviciu al Serviciului Public Județean pentru Protecția Plantelor Vâlcea, de către Bobe Ion, inspector de specialitate, gradul profesional I A, până la ocuparea prin concurs a postului respectiv, dar nu mai târziu de șase luni; proiect privind modificarea și completarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Vâlcea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 20 din 14 ianuarie 2005, cu modificările și completările ulterioare.

Etichete: , ,

Alte articole de la Politică și Administrație